Εμπορικός Σύλλογος Αγρινίου : Επιπρόσθετη παράταση 45 ημερών για τις επιταγές του τελευταίου 2μήνου του 2020

Επιπρόσθετη παράταση 45 ημερών για τις Επιταγές/Αξιόγραφα τουτελευταίου 2μήνου του 2020

1) Σύμφωνα με την παράγραφο 7, του άρθρου 28 του ν. 4772/2021, με σημείο αναφοράς τα αξιόγραφα που η εμφάνιση/πληρωμή τους είχε ανασταλεί το 2μηνο Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου 2020 βάσει του ν. 4753/2020 και είχαν λάβει αρχική παράταση 75 ημερών, χορηγείται επιπλέον 45ήμερη παράταση, ενώ σε περίπτωση σφράγισης ή επικείμενης σφράγισής τους αυτή δεν θα ληφθεί υπόψη και δεν θα καταχωρηθεί στα αρχεία της Τειρεσίας ΑΕ, εάν αποδεδειγμένα εξοφληθούν έως 30/4/2021.

2) Οι εκδότες των Επιταγών δεν χρειάζεται να προβούν σε οποιαδήποτε ηλεκτρονική/επίσημη διαδικασία προκειμένου να καρπωθούν το επιπλέον περιθώριο των 45 ημερών. Ωστόσο, επειδή οι τράπεζες στηρίζονται στην πληροφόρηση που τους παρέχουν τα ηλεκτρονικά τους συστήματα, θα πρέπει οι δικαιούχοι εκδότες των αξιόγραφων να επικοινωνήσουν ξανά με τα ιδρύματα, ακόμη και αν έχουν ήδη επικοινωνήσει μαζί τους και να επιμείνουν προκειμένου να διαπιστώσουν εάν:

α) τα ΑΦΜ τους έχουν ήδη καταχωρηθεί στα πληροφοριακά τραπεζικά συστήματα, τα οποία τους εμφανίζουν ως δικαιούχους
και
β) να επιβεβαιώσουν σε κάθε περίπτωση εάν είναι στους επιλεχθέντες της αρχικής παράτασης των 75 ημερών. Εάν συμβαίνει κάτι τέτοιο, τότε είναι σίγουρο πως θα τους δοθεί και η επιπλέον παράταση των 45 ημερών αυτόματα, χωρίς να χρειαστεί να προβούν σε οποιαδήποτε άλλη ενέργεια.

Συνεπώς και βάσει των 2 παραπάνω επισημάνσεων, οι τράπεζες δεν μπορούν να αποκλείσουν από την 45ήμερη επιπρόσθετη επιμήκυνση του διαστήματος αποπληρωμής των αξιογράφων τους δικαιούχους. Ακόμη όμως και σε περίπτωση που οι τραπεζικοί υπάλληλοι επικαλεστούν άγνοια της διάταξης του νόμου που σας αναφέρουμε προηγουμένως (1ο σημείο), οι εκδότες διασφαλίζοντας την καταχώρηση του ΑΦΜ τους στα ηλεκτρονικά δεδομένα των τραπεζών με παράλληλη επιβεβαίωση αξιοποίησης του αρχικού δοθέντος 75ήμερου, είναι κατοχυρωμένοι 100% και το σύστημα δεν μπορεί να τους απορρίψει, αλλά αντιθέτως θα τους χορηγήσει αυτομάτως το extra 45ήμερο.

TO Δ.Σ.