Κοσμητεία και όχι αυτόνομο Πανεπιστήμιο προκρίνει το Περιφερειακό Συμβούλιο

Κατα πλειοψηφία πάρθηκε χθες η απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας αναφορικά με το Σχέδιο Αναδιάρθρωσης του Πανεπιστημίου Πατρών που προτείνεται από το ίδιο το Ίδρυμα και το οποίο αναμένεται τις επόμενες ημέρες να οριστικοποιηθεί από τη Σύγκλητο του Πανεπιστήμιου.

Αξίζει πάντως να σημειωθεί ότι σε αντίθεση με το δημοτικό συμβούλιο Αγρινίου που προκρίνει την ίδρυση ανεξάρτητου Πανεπιστημίου Δυτικής Ελλάδας, το Περιφερειακό Συμβούλιο επιμένει στη διεκδίκηση για δομές διοίκησης σε επίπεδο Κοσμητείας σε Αιτωλοακαρνανία και Ηλεία.

Έτσι με τις παρατάξεις του Απ. Κατσιφάρα και του Κ. Σπηλιόπουλου να συμφωνούν με την εισήγηση του Περιφερειάρχη Νεκτάριου Φαρμάκη το Περιφερειακό Σύμβουλιο Δυτικής Ελλάδας αποφάσισε τα εξής :

1. Δηλώνει αντίθετο με την πρόταση Επιτροπής Στρατηγικού Σχεδιασμού γιατί θεωρεί ότι δεν υπηρετεί τις πραγματικές ανάγκες των Περιφερειακών Τμημάτων.
2. Τη συνέχιση του διαλόγου με το Πανεπιστήμιο, στη βάση όσων έχουν ήδη συμφωνηθεί για στήριξη των αποκεντρωμένων Σχολών και Τμημάτων με παράλληλη και σταθερή στήριξη των αιτημάτων του Πανεπιστημίου, αλλά και της τοπικής κοινωνίας, για περαιτέρω ενίσχυση του με προσωπικό αλλά και για εμπλουτισμό των Σχολών και των γνωστικών του αντικειμένων, με βάση τις υπαρκτές δυνατότητες της περιοχής.
3. Τη δέσμευση της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας να στηρίξει με πόρους την ανάπτυξη υποδομών των περιφερειακών τμημάτων του Πανεπιστημίου, ούτως ώστε να καταστούν έτι περαιτέρω βιώσιμα, λειτουργικά και ελκυστικά για φοιτητές και καθηγητές.
4. Τη διερεύνηση από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας της δυνατότητας χρηματοδότησης μέσω του ΠΕΠ ενός προγράμματος για την ενίσχυση και την επαγγελματική κατάρτιση, το οποίο θα λειτουργήσει ενισχυτικά προς την ακαδημαϊκή έρευνα και την επαγγελματική κατάρτιση των φοιτητών με προτεραιότητα την ενίσχυση των περιφερειακών τμημάτων.
5. Την εκπροσώπηση της Αυτοδιοίκησης στη συνεδρίαση της Συγκλήτου κατά την οποία θα συζητηθεί η εισήγηση της Επιτροπής Στρατηγικού Σχεδιασμού, καθώς και σε οποιαδήποτε συνεδρίαση αφορά μείζονα ζητήματα του Πανεπιστημίου που άπτονται επίσης του ενδιαφέροντος της τοπικής κοινωνίας
6. Τη συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων, η οποία και θα αναλάβει να εκφράσει ενώπιον της Συγκλήτου, την θέση και άποψη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στο σύνολό της.
7. Τη διεκδίκηση ενός ισχυρού, εξωστρεφούς και βιώσιμου Πανεπιστημίου εξακτινωμένου, με Σχολές και Τμήματα αναβαθμισμένα, με επαγγελματικά δικαιώματα και με δομές διοίκησης σε επίπεδο κοσμητείας σε Αιτωλοακαρνανία και Ηλεία.
8. Την αποστολή της παρούσας απόφασης προς το Υπουργείο Παιδείας.