Διακοπή κυκλοφορίας από τις 5 Μαΐου σε τμήματα των οδών Μάνου Κατράκη και Χαρ. Τρικούπη

Στo πλαίσιο κατασκευής του έργου: «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΗ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΙΣΟΔΟ ΠΟΛΗΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ» πρόκειται να κατασκευαστεί κυκλικός κόμβος στη συμβολή των οδών ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ και ΜΑΝΟΥ ΚΑΤΡΑΚΗ.

Λόγω των εκτεταμένων εργασιών που απαιτείται να γίνουν:
1. Από τον Ανάδοχο του έργου (γενικές εκσκαφές, τοποθέτηση υδραυλικών υποδομών, ηλεκτρομηχανολογικών υποδομών, κατασκευή ρείθρων, κρασπέδων, πεζοδρομίων, νησίδων, οδοστρωσίας, ασφαλτικών στρώσεων κλπ.),
2. Από τον ΔΕΔΔΗΕ για μετατόπιση υπογείου δικτύου (καλώδια μέσης και χαμηλής τάσης),
3. Από τον ΟΤΕ για μετατόπιση υπογείου δικτύου οπτικών ινών,
απαιτείται να κλείσουν οι οδοί που καταλήγουν στον υπό κατασκευή κόμβο για λόγους ασφάλειας μέχρι την ολοκλήρωση όλων των εργασιών.
Σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη εργοταξιακής σήμανσης (εργοταξιακή κυκλοφοριακή μελέτη), θα τοποθετηθεί σήμανση για τη διευκόλυνση της κίνησης των οχημάτων και θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφάλειας.

Οι οδοί που θα κλείσουν και θα απαγορεύεται η κυκλοφορία των οχημάτων αναλυτικά είναι:
1. Η είσοδος στην οδό Μάνου Κατράκη από την Εθνικό οδό
2. Οδ. Χαρ. Τρικούπη από το ύψος της οδού Σ. Γερολυμάτου έως το νέο κόμβο.
3. Οδ. Μάνου Κατράκη από το ύψος της οδού Φιλελλήνων έως το νέο κόμβο.
4. Η οδός Πυλλήνης από τη συμβολή της με την Χαρ. Τρικούπη έως το νέο κόμβο.
Η κίνηση των οχημάτων με κατεύθυνση από και προς Αγρίνιο, Καμαρούλα, Αβόρανη, Καρπενήσι, Θέρμο, Περιμετρική οδό κλπ. θα γίνεται μέσω των υπολοίπων οδών εκατέρωθεν του νέου κόμβου σύμφωνα και με την τοποθετημένη εργοταξιακή σήμανση.

Απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή από τους οδηγούς, ως προς τις τοποθετημένες πινακίδες κατεύθυνσης των οχημάτων, ώστε να αποφεύγονται τυχόν κυκλοφοριακά προβλήματα συμφόρησης. Οι εργασίες κατασκευής του νέου κόμβου θα ξεκινήσουν την Τετάρτη 05 – 05 – 2021 με μέριμνα για την, όσο το δυνατόν, πιο σύντομη ολοκλήρωση του έργου. Παρακαλούμε τους πολίτες για την προσοχή και την κατανόηση τους