Ενίσχυση στο προσωπικό των Δήμων με στόχο την ωριμότητα των έργων

Τα 15 δις που θα έχει στην διάθεσή της για τα απόμενα 6-7 χρόνια, αποτελούν το μεγάλο στοίχημα για την Τοπική Αυτοδιοίκηση, έτσι ώστε να αφήσει το αποτύπωμά της στην αναπτυξιακή πορεία της χώρας σύμφωνα με όσα ανέφερε στην ημερίδα για το ΕΣΠΑ και το Ταμείο Ανάκαμψης ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών κ. Σταυριανουδάκης.

Ο κ. Σταυριανουδάκης αναγνώρισε ότι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα με το προσωπικό και ειδικά αυτό που θα μπορούσε να προχωρήσει τις προτάσεις χρηματοδότησης όπως Οικονομικές και Τεχνικές Υπηρεσίες.
Η πληροφόρηση όπως ανέφερε που υπάρχει από την Γενική Γραμματεία είναι ότι εντός του μηνός θα αποδεσμευτεί η διαδικασία, έτσι ώστε να βγει ο διαγωνισμός από το ΑΣΕΠ των εγκρίσεων του 20 και του 21.Θύμισε ότι στοχευμένα είχαν δωθεί 4-5 άτομα στις δύο αυτές χρονιές για όλους τους μικρούς και μεσαίους δήμους για να συμμετάσχουν στις διάφορες προσκλήσεις.Τώρα είπε γίνεται συνεννόηση στον διαγωνισμό του ΑΣΕΠ που θα βγει τώρα, να κουμπώσουν και οι εγκρίσεις 2022- 23 εφόσον οι εγκρίσεις έχουν την ίδια ειδικότητα. Είναι μια δυνατότητα που δόθηκε με διάταξη από τον Ιανουάριο.

Έτσι οι δήμοι μπορούν να ζητήσουν αναπληρωματικούς για τους εργαζόμενους που δεν θα προσέλθουν, για να πάρουν απ΄ευθείας νέους εργαζόμενους από τις εγκρίσεις των δύο επόμενων χρόνων με τον ίδιο διαγωνισμό. Έτσι είπε ο κ. Σταυριανουδάκης, οι μικροί και οι μεσαίοι δήμοι θα εξασφαλίσουν 4-5 άτομα σε ειδικότητες που θα στοχεύσουν.