– Αλάνια σας είχα κόψει… γι’ αυτό δεν κατέβηκα για δήμαρχος, δεν θα μου είχατε αφήσει όρθιο αντιδήμαρχο