Ποιοι κινδυνεύουν να πληρώνουν περισσότερα δημοτικά τέλη

Ο φόρος που είναι πιθανό να οδηγήσει σε γενναίες αυξήσεις

Ένα από τα 13 μέτρα που πρέπει να υλοποιήσει η Ελλάδα μέχρι το τέλος του χρόνου προκειμένου να εκταμιευτεί η πρώτη δόση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης -είναι ένα ποσό της τάξεως των 3,5 δις. ευρώ- είναι και η επιβολή του φόρου υγειονομικής ταφής.

Τι είναι αυτός ο φόρος και γιατί είναι πιθανό να οδηγήσει σε γενναίες αυξήσεις των δημοτικών τελών που καταβάλλουμε μέσω των λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος; Ο τρόπος εφαρμογής του θα ξεδιπλώνεται από το 2022 έως το 2024 καθώς σταδιακά ο φόρος αυτός θα γίνεται και βαρύτερος. Δεν θα τον πληρώνουν οι πολίτες αλλά οι δήμοι. Όσο μεγαλύτερος είναι ο όγκος των σκουπιδιών που θα στέλνουν στους χώρους υγειονομικής ταφής -δηλαδή ουσιαστικά όσο πιο φτωχές θα είναι οι επιδόσεις τους στην ανακύκλωση- τόσο μεγαλύτερη θα είναι και επιβολή του φόρου. Και μπορεί την καταβολή του φόρου να την κάνει ο δήμος στο κράτος, ωστόσο άλλο τρόπο να συλλέξει αυτά τα χρήματα από τα μεταφέρει το βάρος στους δημότες -μέσα από την αύξηση των δημοτικών τελών- δεν θα υπάρχει.

Ιδού λοιπόν μια από τις πρώτες ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις στις οποίες μας οδηγεί το Ταμείο Ανάκαμψης. Ή μπαίνουμε στη διαδικασία να ανακυκλώσουμε για να περιορίσουμε τον όγκο των σκουπιδιών ή πληρώνουμε περισσότερα.

Ιδού και το σχετικό απόσπασμα από το κείμενο του Ελλάδα 2.0: “Έναρξη ισχύος νόμου για την ανακύκλωση και την υγειονομική ταφή, θέσπιση κινήτρων για τους δήμους ώστε να επιτύχουν υψηλά ποσοστά επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης, καθώς και επιβολή φόρου υγειονομικής ταφής. Ο φόρος υγειονομικής ταφής θα εφαρμόζεται από το πρώτο τρίμηνο του 2022 και τα τιμολόγια αυξάνονται προοδευτικά, έως ότου φτάσουν στο ανώτατο όριο του φόρου υγειονομικής ταφής έως το τρίτο τρίμηνο του 2024”.

Πρακτικά με αυτό το νομοσχέδιο του υπουργείο Περιβάλλοντος, οι πολίτες σε όλους τους δήμους, θα κληθούν να συμμορφωθούν με τις αρχές των ευρωπαϊκών πολιτικών “πετάω-πληρώνω”. Όσο μεγαλύτερος ο όγκος των σκουπιδιών τόσο μεγαλύτερη και η επιβάρυνση. Ο ένας μετά τον άλλον, οι δήμοι της χώρας θα κληθούν να ενισχύσουν τα προγράμματα ανακύκλωσης όχι μόνο για πλαστικά και είδη συσκευασίας αλλά για τα πάντα (τρόφιμα κλπ).

Το επόμενο χρονικό διάστημα θα δούμε να ξεδιπλώνονται πολιτικές ενημέρωσης των πολιτών καθώς αυτή τη φορά θα υπάρχει η “απειλή” του φόρου ο οποίος κάθε τρίμηνο ή εξάμηνο θα γίνεται ολοένα και μεγαλύτερος. Επειδή τα δημοτικά τέλη χρησιμοποιούνται κατά κύριο λόγο για φωτισμό και αποκομιδή απορριμμάτων, οι δημότες που θα επιδείξουν υψηλές αποδόσεις στην ανακύκλωση, θα επιβαρύνονται ολοένα και λιγότερο ενώ είναι εξαιρετικά πιθανό ότι θα οδηγηθούμε και σε νέο τρόπο υπολογισμού. Πλέον, ο “δείκτης” υπολογισμού των δημοτικών τελών δεν θα είναι τα τετραγωνικά μέτρα του σπιτιού αλλά ο όγκος των σκουπιδιών. Συμβαίνει σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, θα συμβεί και στην Ελλάδα.

πηγή : thetoc.gr