Παράταξη Κατσιφάρα : Επιτακτική ανάγκη η ζωντανή αναμετάδοση των συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου

Ανακοίνωση της παράταξης του Απ. Κατσιφάρα

Σε ένα δημοκρατικό αυτοδιοικητικό σύστημα, εκτός από αυξημένη υποχρέωση λογοδοσίας των αιρετών οργάνων, υπάρχει και αυξημένο δικαίωμα των πολιτών να γνωρίζουν και να ενημερώνονται ζωντανά από τίς συνεδριάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου και των Επιτροπών.

Αποτελεί ρητή διάταξη του Νόμου και του Κανονισμού του Περιφερειακού Συμβουλίου, ότι οι συνεδριάσεις είναι δημόσιες και ανοιχτές για τους πολίτες. Εδώ και 10 περίπου μήνες ζητούσαμε επανειλημμένως την ζωντανή αναμετάδοση των συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου και των Επιτροπών πρακτική που ακολουθείται πανελλαδικά, η δε Περιφερειακή αρχή και ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κωλυσιεργούσαν και εμφάνιζαν διαρκώς προσκόμματα προκειμένου να μην προχωρήσει η αναμετάδοση των συνεδριάσεων.

Σήμερα κατά την πρώτη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου υποχρεώθηκαν μετά από τη πίεση των παρατάξεων της αντιπολίτευσης και της δηλούμενης μη συμμετοχής μας στις επόμενες συνεδριάσεις, να αναδιπλωθούν και να συνταχθούν σε ομόφωνη απόφαση περί της αναγκαιότητας της αναμετάδοσης.

Η ομόθυμη στάση της πλειονότητας των παρατάξεων είναι να μην μετέχουμε στις συνεδριάσεις, έως ότου επιλυθεί το μείζον αυτό ζήτημα πού πλήττει την Δημοκρατία, τον πλουραλισμό και την αδιαμεσολάβητη ενημέρωση των πολιτών.

Η προγραμματισμένη δεύτερη ειδική συνεδρίαση του Συμβουλίου αναβλήθηκε λόγω έλλειψης απαρτίας, η δε παράταξή μας είναι αποφασισμένη να διεκδικήσει για τους πολίτες της Δυτικής Ελλάδας αυτό που τους αξίζει.