Πέντε δείγματα έως τώρα της Delta στην Αιτωλοακαρνανία

Ολοκληρώθηκε από το Eθνικό Δίκτυο Γονιδιωματικής Επιτήρησης του covid, που λειτουργεί υπό το συντονισμό του ΕΟΔΥ, η γονιδιωματική ανάλυση σε 359 δείγματα που έχουν επιλεγεί τυχαιοποιημένα ή στοχευμένα και αφορούν στην περίοδο 10 Ιουνίου 2021 έως 12 Ιουλίου 2021.

Από τον έλεγχο των 359 δειγμάτων, αναδείχθηκαν συνολικά 334 δείγματα με στελέχη ειδικού ενδιαφέροντος . Εκ των 334 δειγμάτων με στελέχη ειδικού ενδιαφέροντος, τα 219 αφορούν στο στέλεχος Delta, 97 αφορούν στο Alpha, 16 αφορούν στο Βeta και 2 αφορούν στο Gamma.

Στην Αιτωλοακαρνανία μέχρι σήμερα έχουν εντοπιστεί συνολικά ένα στέλεχος της μετάλλαξης Βeta, πέντε της Delta, που κυριαρχεί ολοένα και περισσότερο στη χώρα, και 35 αφορούν στο στέλεχος B.1.1.318 (Variant E484K).