Διαχρονικό δείγμα υστέρησης για την Περιφέρεια

Είναι και πρόβλημα ουσίας, αλλά είναι κυρίως ένα ζήτημα που λέει πολλά σε συμβολικό επίπεδο για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Η αντιπαράθεση μεταξύ των παρατάξεων του περιφερειακού συμβουλίου για τις μεταδόσεις των συνεδριάσεων μέσω διαδικτύου έχει κάποιο ενδιαφέρον, αλλά η ουσία είναι αλλού.

Όταν για παράδειγμα ένας μικρός ορεινός δήμος, όπως ο Δήμος Θέρμου, με τόσα προβλήματα έχει καταφέρει εδώ και χρόνια να μεταδίδει μέσω διαδικτύου τις συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου, είναι δυνατόν η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας να μην τα έχει καταφέρει; Ο Δήμος Αγρινίου, για να έχουμε και ένα άλλο παράδειγμα, μεταδίδει live – streaming στο διαδίκτυο τις συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου από το 2014. Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας θα έπρεπε να ήταν ο πρώτος αυτοδιοικητικός φορέας που να το έχει καταφέρει. Δυστυχώς όμως δεν είναι. Και δεν έχει να κάνει αυτό με την πανδημία και το γεγονός ότι πλέον οι συνεδριάσεις γίνονται με τηλεδιάσκεψη. Με 51 περιφερειακούς συμβούλους σε μια διά ζώσης συνεδρίαση που θα απαιτούνταν να παραβρεθούν αρκετοί φορείς και το θέμα της συνεδρίασης θα προσέλκυε και το ενδιαφέρον πολιτών, η συνεδρίαση θα έπρεπε να λάβει χώρα σε ένα κλειστό γυμναστήριο και όχι σε αίθουσα…

Είναι αναγκαιότητα της εποχής όχι μόνο η μετάδοση μέσω διαδικτύου των συνεδριάσεων, αλλά και η δυνατότητα ακόμη κι αν αρθούν όλα τα περιοριστικά μέτρα της πανδημίας, να παρεμβαίνουν μέσω τηλεδιάσκεψης εκπρόσωποι φορέων ή πολίτες στις συνεδριάσεις.