Κοντά στο 40% η εμβολιαστική κάλυψη μιας δόσης στην Αιτωλοακαρνανία, πάνω από 52% στη χώρα

Οι εμβολιασμοί σε αριθμούς

Στο σύνολο της χώρας η εμβολιαστική κάλυψη της μιας δόσης έχει φτάσει στο 52,34%, ενώ στο 44,68% οι ολοκληρωμένοι εμβολιασμοί. Στην Αιτωλοακαρνανία, με βάση τα νεότερα στοιχεία η εμβολιαστική κάλυψη μιας δόσης είναι στο 39,48%, ενώ οι ολοκληρωμένοι εμβολιασμοί αφορούν το 34,06%.

Τα ποσοστά αυτά προκύπτουν από τα στοιχεία των εμβολιαστικών κέντρων της Αιτωλοακαρνανίας, ενώ η εικόνα είναι καλύτερη με βάση τη διαθέσιμη πληροφορία των διαμενόντων εντός της Περιφερειακής Ενότητας, δηλαδή συνυπολογίζοντας και Αιτωλοακαρνάνες που ενδεχομένως εμβολιάστηκαν στον εκτός νομού τόπο εργασίας τους. Με βάση αυτά τα ποσοστά η εμβολιαστική κάλυψη μιας δόσης φτάνει το 43,38%, ενώ οι ολοκληρωμένοι εμβολιασμοί στο 36,92% του τοπικού πληθυσμού.

Ενώ εντελώς ενδεικτικά αξίζει να σημειωθεί ότι προχθές 21/7 οι εμβολιασμοί στην Αιτωλοακαρνανία δεν ξεπέρασαν τους 1.000, με την πλειοψηφία τους να αφορούν τους εμβολιασμούς της β’ δόσης και μόνο 340 από τους 966 να αφορούν τους εμβολιασμούς πρώτης δόσης.