Διαχρονικά «χαϊδεύουν» το Δήμο για το ΧΥΤΑ Μεσολογγίου

Η πρόσφατη φωτιά στο ΧΥΤΑ Μεσολογγίου ήταν απλώς η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι. Η προβληματική λειτουργία του ΧΥΤΑ Μεσολογγίου είναι κάτι γνωστό εδώ και αρκετά χρόνια. Εκείνο που προκαλεί εντύπωση είναι το γεγονός ότι μπορεί μεν η ευθύνη για τη λειτουργία του ΧΥΤΑ να ανήκει στο Σύνδεσμο Διαχείρισης που ελέγχεται από το Δήμο Μεσολογγίου, ωστόσο ελεγκτικές αρμοδιότητες για να διαπιστωθεί η τήρηση ή όχι της νομοθεσίας, έχουν διάφορες υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος, της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, αλλά και της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, που δεν φαίνεται να έχουν πιέσει

Οι έλεγχοι κατά καιρούς έχουν φέρει ακόμη και πρόστιμα. Για παράδειγμα το 2014 από την Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος είχε επιβληθεί πρόστιμο στο ΧΥΤΑ Μεσολογγίου καθώς μεταξύ άλλων διαπιστώθηκαν : πλημμελής έλεγχος των εισερχόμενων απορριμματοφόρων στο ΧΥΤΑ, μη ορθολογική απόθεση των απορριμματοφόρων στο κύτταρο του ΧΥΤΑ, απουσία προστατευτικών αναχωμάτων, καταστροφή συνθετικής μεμβράνης, απορροή στραγγισμάτων σε παρακείμενο ρέμα, πλημμελής παρακολούθηση και καταγραφή των υπόγειων και επιφανειακών υδάτων, παράλειψη παρακολούθησης και καταγραφής της ποιότητας των στραγγισμάτων του ΧΥΤΑ και, τέλος, παράλειψη παρακολούθησης και μέτρησης του βιοαερίου.

Παρ’ όλα αυτά ουδέποτε από τους εμπλεκόμενους φορείς ή ακόμη και από τις δικαστικές αρχές υπήρξε κάποια πίεση προς τις κατά καιρούς Αρχές του Δήμου Μεσολογγίου, προκειμένου να λάβουν μέτρα. Χαρακτηριστικότερη ίσως όλων είναι η περίπτωση των υπηρεσιών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, καθώς οι Διευθύνσεις Υγείας, αλλά και Περιβάλλοντος είναι αυτές που βρίσκονται «εγγύτερα» στο πρόβλημα… Εξάλλου και το Κλιμάκιο Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος από υπηρεσιακά στελέχη της Περιφέρειας αποτελείται. Ωστόσο το πόρισμά του για τις δέκα παραβάσεις που εντοπίστηκαν μετά την αυτοψία που πραγματοποιήθηκε πρόσφατα το πληροφορηθήκαμε από τη σημερινή δημοσιοποίηση του δημοτικού συμβούλου Πάνου Παπαδόπουλου και όχι από κάποια ενημέρωση ή ενέργεια της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας…

Είναι προφανές ότι όχι μόνο από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, αλλά και τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες του Υπ. Περιβάλλοντος και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης προκύπτει μια μάλλον «χαλαρή» αντιμετώπιση του θέματος και ενδεχομένως ένα διαχρονικό «χάϊδεμα» στο Δήμο Μεσολογγίου.