Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας : 11ο Διεθνές Συνέδριο & Έκθεση για τη πράσινη ευέλικτη βιομηχανία ειδών ηλεκτρονικής εκτύπωσης

11th International Conference & Exhibition on Green Flexible & Printed Electronics Industry

Το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας ενημερώνει τα μέλη του για τη διοργάνωση του 11ου Διεθνούς Συνεδρίου και Έκθεσης για τη πράσινη ευέλικτη Βιομηχανία ειδών ηλεκτρονικής εκτύπωσης – 11th International Conference & Exhibition on Green Flexible & Printed Electronics Industry” (www.ltfn.gr/conference/), που θα πραγματοποιηθεί στις 11-12 Οκτωβρίου στο Ξενοδοχείο Divani Caravel στην Αθήνα και αποτελεί το πρώτο διεθνές υβριδικό γεγονός αφιερωμένο στη Βιομηχανία των Πράσινων, Εύκαμπτων και Εκτυπωμένων Ηλεκτρονικών και θα πραγματοποιηθεί παράλληλα με τη δια ζώσης συμμετοχή και ηλεκτρονικά (virtual) μέσω ειδικής διαδικτυακής πλατφόρμας.

Το Διεθνές Συνέδριο και Έκθεση διοργανώνεται από τον Ελληνικό Σύνδεσμο Οργανικών & Εκτυπωμένων Ηλεκτρονικών ΗΟΡΕ-Α (www.hope-a.com) και το Εργαστήριο Νανοτεχνολογίας LTFN του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (www.ltfn.gr), με τη συμμετοχή διεθνώς αναγνωρισμένων Ειδικών από τον χώρο της Βιομηχανίας και των Επιχειρήσεων, Επενδυτών, Φορέων Διαμόρφωσης Πολιτικών, Εκπροσώπων Εθνικών και Ευρωπαϊκών Αρχών, Κορυφαίων Επιστημόνων, Μηχανικών, με στόχο την σύναψη συνεργασιών, την δικτύωση, και την χάραξη στρατηγικής και πολιτικής για την ενδυνάμωση της ραγδαία αναπτυσσόμενης Βιομηχανίας εκατοντάδων δισεκατομμυρίων των Πράσινων, Εύκαμπτων & Εκτυπωμένων Ηλεκτρονικών και τις Εφαρμογές τους.

Αυτές εστιάζονται στην Πράσινη Ενέργεια, τις Κυψέλες Καυσίμου και το Πράσινο Υδρογόνο, τα Ενεργειακά Αυτόνομα Συστήματα, τον Φωτισμό, την Ηλεκτρονική και τις Επικοινωνίες, την Αυτοκινητοβιομηχανία και τα Ηλεκτρικά Οχήματα, τα Έξυπνα Κτίρια και τις Έξυπνες Πόλεις, τα Ενεργειακά Θερμοκήπια, την Έξυπνη Συσκευασία και Ασφάλεια, την Υγεία, τις Φορέσιμες Τεχνολογίες (Wearables), το Διαδίκτυο των Πραγμάτων (IoT), κ.α. καθώς και το ρόλο που διαδραματίζουν στην Πράσινη, Ψηφιακή, Απεξαρτημένη από τον Άνθρακα και την Κυκλική Οικονομία και Βιομηχανία.

www.ltfn.gr/conference
11th International Conference & Exhibition on Green Flexible & Printed Electronics Industry
11 – 12 October 2021, Divani Caravel Hotel, Athens
The International Conference & Exhibition will be a Hybrid event, combining both Live (On-site) and Virtual (On-line) presentations and participation.
Check out the growing list of Invited Speakers
Register for the Event
Become Exhibitor/Sponsor