Δήμος Μεσολογγίου : Διαμόρφωση πεζοδρομίων σε Νεοχώρι, Κατοχή και Μεσολόγγι

Ένα σημαντικό έργο που θα βελτιώσει την προσβασιμότητα και την ασφάλεια των πολιτών υλοποιεί ο Δήμος Ι.Π Μεσολογγίου. Πρόκειται για την διαμόρφωση πεζοδρομίων -διαβάσεων σε περιοχές του Δήμου. Στα πλαίσια των εργασιών αυτών θα αποκατασταθούν κατεστραμμένα κρασπεδόρειθρα, θα διαμορφωθούν δίοδοι πρόσβασης ΑΜΕΑ και θα αφαιρεθούν κορμοί κομμένων δέντρων και των ριζών τους.

Οι βασικές εργασίες που προβλέπονται είναι:
1. Απομάκρυνση αστικού εξοπλισμού (πινακίδες, οδοδείκτες, καλάθια απορριμμάτων, καλύμματα φρεατίων κλπ)
2. Καθαιρέσεις κατεστραμμένων υφιστάμενων πλακοστρώσεων, παλαιών στρώσεων υπόβασης, παράνομα κατασκευασμένων ραμπών καθώς και κρασπέδων ή κρασπεδορείθρων όπου απαιτείται.
3. Εργασίες κοπής ριζών που δημιουργούν προβλήματα στην πλακόστρωση ή και εκρίζωση δέντρων όπου απαιτείται.
4. Εκσκαφή και προετοιμασία του χώρου για την κατασκευή πεζοδρομίου
5. Υποβιβασμός στάθμης πεζοδρομίων στις διασταυρώσεις για την διαμόρφωση ραμπών πρόσβασης ΑΜΕΑ
6. Επισκευή ή κατασκευή κρασπεδορείθρων
7. Κατασκευή στρώσης έδρασης, δαπέδου σκυροδέματος και πλακόστρωση με πλάκες των πεζοδρομίων
8. Επανατοποθέτηση πινακίδων φρεατίων κλπ
9. Αποκατάσταση οδοστρώματος, όπου υπάρξει φθορά

Κατά προτεραιότητα η επέμβαση θα γίνει σε κοινόχρηστους χώρους, περιμετρικά του νέου Αρχαιολογικού Μουσείου, περιμετρικά σε σχολεία στο Νεοχώρι και στο ΚΤΕΛ Κατοχής. Όπως επισημαίνει σε δήλωσή του, ο Δήμαρχος Ι.Π Μεσολογγίου, Κώστας Λύρος «το έργο αυτό θα εξασφαλίσει άνετη πρόσβαση και ασφαλή κίνηση των κατοίκων .Στόχος μας είναι και να βελτιώσουμε τη ζωή των κατοίκων αλλά και την αισθητική των περιοχών που παρεμβαίνουμε Προχωρούμε με έργα μικρά και μεγάλα παντού!».