– Και μετά τη Γιορτή του Αθλητή, προεκλογικά να κάνουμε και τη Γιορτή του ταβλαδόρου και τη Γιορτή της κολτσίνας