Δήμος Θέρμου : Στο ΕΣΠΑ η χωριστή συλλογή βιοαποβλήτων

Καφέ κάδοι και κομποστοποιητές για την εφαρμογή του νέου σχεδιασμού για τα απορρίμματα

Στο ΥΜΕΠΕΡΑΑ, το τομεακό ΕΣΠΑ του Υπουργείου Περιβάλλοντος, εντάχθηκε η «ανάπτυξη δικτύου χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων στο δήμο Θέρμου».

Το έργο με προϋπολογισμό 250.000 ευρώ αφορά στην ανάπτυξη χωριστού δικτύου συλλογής βιοαποβλήτων που παράγονται στο Δήμο Θέρμου, με την συλλογή των οικιακών οργανικών αποβλήτων και τη μεταφορά τους στην Μονάδα Διαχείρισης και Κομποστοποίησης Βιοαποβλήτων (ΜΕΒΑ), όπως προβλέπεται στον Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Αποβλήτων Δυτικής Ελλάδας (ΠΕΣΔΑ). Ο στόχος είναι η προδιαλογή 641 τόνων ετησίως βιοαποβλήτων έως το έτος 2025 και έπειτα 734,63 τόνων στο Δήμο Θέρμου που αποτελεί και τον ποσοτικοποιημένο στόχο του ΠΕΣΔΑ για την συνεισφορά του Δήμου στην προδιαλογή του 40% των βιοαποβλήτων στο σύνολο της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Μέσα από το συγκεκριμένο έργο ο Δήμος Θέρμου θα αποκτήσει :
• Ένα απορριμματοφόρο όχημα χωρητικότητας 10 κ.μ περιστρεφόμενου τυμπάνου,
• 200 Τροχήλατους πλαστικούς κάδους βιοαποβλήτων χωρητικότητας 240 λίτρων
• 100 Τροχήλατους πλαστικούς κάδους βιοαποβλήτων χωρητικότητας 120 λίτρων
• 2.000 Οικιακούς κάδους βιοαποβλήτων χωρητικότητας 10 λίτρων
• 48.000 Βιοδιασπώμενες σακούλες για συλλογή βιοαποβλήτων όγκου 10 λίτρων
• 100 Πλαστικούς κομποστοποιητές 300 λίτρων

Το σύστημα συλλογής που επιλέγεται για την διαλογή των οικιακών βιοαποβλήτων είναι της συλλογής σε διακριτούς (καφέ) κάδους που θα βρίσκονται τοποθετημένοι σε κατάλληλα σημεία λαμβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του Δήμου καθώς επίσης και την πυκνότητα του υφιστάμενου δικτύου πράσινων και μπλε κάδων (σύστημα κεντρικών κάδων).

Το επιλεγμένο ενδιάμεσο μέγεθος των κάδων (χωρητικότητα 120 και 240 λίτρων) επιτρέπει και την απόρριψη πράσινων βιοαποβλήτων από τους κήπους των οικιών (φύλλα, χόρτα κλπ) αλλά είναι αποτρεπτικό για την τοποθέτηση ογκωδών αντικειμένων (ογκώδη απόβλητα). Επίσης κρίνεται σκόπιμο ώστε να δοθεί η κατάλληλη παρακίνηση και πληροφόρηση στους κατοίκους για συμμετοχή με την διανομή στα νοικοκυριά βιοδιασπώμενων σακούλων για διαλογή των βιοαποβλήτων εντός της οικίας. Για την στήριξη του προγράμματος για τουλάχιστον τους πρώτους τρεις μήνες θα διανεμηθούν σε νοικοκυριά συνολικά 48.000 σακούλες (εκκένωση κάθε 3 μέρες). Για την συλλογή των οικιακών βιοαποβλήτων θα διαμορφωθεί ειδικό πρόγραμμα αποκλειστικά για την αποκομιδή συλλογής βιοαποβλήτων τουλάχιστον ανά τρείς μέρες και για την υλοποίηση του είναι επιβεβλημένη η χρήση ενός τουλάχιστον απορριμματοφόρου οχήματος.

Τέλος το πρόγραμμα περιλαμβάνει και δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών, καθώς κάτι τέτοιο αποτελεί κρίσιμο και καθοριστικό παράγοντα για την επιτυχία του προγράμματος και την αλλαγή που απαιτείται να γίνει στο πως καθένας στο σπίτι του συγκεντρώνει και απορρίπτει τα σκουπίδια του.