Δήμος Αγρινίου : Η πανδημία μειώνει τα έσοδα…

Το «αποτύπωμα» της πανδημίας στον ισολογισμό

Με τις ψήφους της δημοτικής αρχής και με λευκό από την πλευρά της αντιπολίτευσης, πέρασαν χθες από το δημοτικό συμβούλιο Αγρινίου ο ισολογισμός και οι οικονομικές καταστάσεις του 2020.

Από τα στοιχεία του ισολογισμού, που αναλύθηκε από τον αντιδήμαρχο Οικονομικών Βασίλη Φωτάκη θα μπορούσε να σταθεί κανείς κυρίως στη μεγάλη μείωση των εσόδων του Δήμου Αγρινίου, γεγονός που οφείλεται βεβαίως στις επιπτώσεις της πανδημίας και αφορά φυσικά τους Δήμους όλης της χώρας. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα έσοδα του Δήμου Αγρινίου από τα 41 εκατ. ευρώ περίπου το 2018 «προσγειώθηκαν» στα 33,6 εκατ. ευρώ το 2020. Επιπλέον αξιοσημείωτο είναι ότι ο Δήμος Αγρινίου, παρά τη συγκυρία, διατηρεί σε υψηλό επίπεδο τα ταμειακά του διαθέσιμα (περί τα 8 εκατ. ευρώ), ενώ το 2020 καταγράφτηκε και μείωση του δανεισμού του, που διαμορφώνεται πλέον λίγο πάνω από τα 8 εκατ. ευρώ.

Β. Φωτάκης : Στο ορατό μέλλον ο Δήμος δεν θα αντιμετωπίσει δυσχέρειες

Σύμφωνα με το Β. Φωτάκη «Τα διαθέσιμα του Δήμου κατά την 31/12/2020 ανέρχονται στο ποσό των 8.344.269,56 € έναντι ποσού 6.822.221,10 € κατά την 31/12/2019 και  εξακολουθούν να διατηρούνται σε υψηλά επίπεδα και να παρουσιάζουν αύξηση κατά ποσό 1.522.048,46 €  σε σχέση με την προηγούμενη χρήση. Η αύξηση των διαθέσιμων του Δήμου είναι εντυπωσιακή, αν λάβουμε υπόψη τα μεγάλα ποσά που καταβάλαμε για δικαστικές αποζημιώσεις για αγωγές που είχαν εγερθεί κατά του Δήμου σε παλαιότερες χρήσεις καθώς και τη σημαντική μείωση των υποχρεώσεων του Δήμου.Οι υψηλοί αυτοί δείκτες δείχνουν ότι τουλάχιστον στο ορατό μέλλον ο Δήμος δεν θα αντιμετωπίσει δυσχέρειες στην εξόφληση των υποχρεώσεών του, ακόμη και αν το μεγαλύτερο μέρος των απαιτήσεων τελικά δεν καταστεί δυνατό να εισπραχθεί. Αξίζει να σημειώσουμε ότι οι δείκτες αυτοί στην τελευταία εξαετία διατηρούνται σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα».

Από τις παρατάξεις της αντιπολίτευσης (απείχε από τη συνεδρίαση η παράταξη «Αγρίνιο Μπορείς») εκφράστηκε πολλές επιφυλάξεις και προβληματισμοί για επιμέρους θέματα, όπως η εκτέλεση των έργων, η ένταξη έργων στο πρόγραμμα «Αντ. Τρίτσης», η κοινωνική πολιτική και το αποτύπωμα του Δήμου στις νέες συνθήκες κρίσης που δημιούργησε η πανδημία σε μια συγκυρία μάλιστα που τα έσοδα της Αυτοδιοίκησης μειώνονται.

Γ. Παπαναστασίου : Το κοινωνικό αποτύπωμα του Δήμου Αγρινίου είναι τεράστιο

Σύμφωνα πάντως με το Δήμαρχο Αγρινίου Γ. Παπαναστασίου το κοινωνικό αποτύπωμα του Δήμου Αγρινίου είναι τεράστιο. Ο Δήμος Αγρινίου, όπως ανέφερε, προχώρησε λόγω της πανδημίας στο μέγιστο επιτρεπόμενο όριο σε απαλλαγές των επιχειρήσεων από τέλη και φόρους, ενώ παράλληλα έχει αναπτύξει όλο το πλέγμα των κοινωνικών δομών εξυπηρετώντας μέσα από αυτές χιλιάδες πολίτες. Μάλιστα υπογράμμισε ότι ο Δήμος Αγρινίου στη διάρκεια της πανδημίας και του lockdown στήριξε εκατοντάδες μοναχικούς συμπολίτες. Τέλος, σύμφωνα με το Γ. Παπαναστασίου το συμπέρασμα από τον ισολογισμό του Δήμου Αγρινίου είναι ότι παρά τις δυσκολίες ο Δήμος Αγρινίου καταφέρνει να τα βγάζει πέρα πληρώνοντας έγκαιρα τις υποχρεώσεις του σε προμηθευτές και πολίτες.