Βαρεμένος και Μωραΐτης “θυσιάστηκαν” για να δημιουργηθούν τα μέτρα “αποστασιοποίησης” μεταξύ των τριών της ΝΔ