Βούληση και έγκαιρη προετοιμασία για το Επιχειρηματικό Πάρκο

Η στόχευση του Δήμου Αγρινίου για δημιουργία Επιχειρηματικού Πάρκου υπάρχει εδώ και πολλά χρόνια. Ο Γ. Παπαναστασίου, μάλιστα ως Δήμαρχος το έχει βάλει ψηλά στην ατζέντα του ουσιαστικά από την πρώτη στιγμή. Ωστόσο τώρα φαίνεται ότι δημιουργείται ένα ρεαλιστικό πλαίσιο για την υλοποίηση αυτού του στόχου, καθώς υπάρχουν στο ορίζοντα όχι μόνο οι χρηματοδοτήσεις του Ταμείου Ανάκαμψης και του νέου ΕΣΠΑ, αλλά και η βούληση του Υπουργείου Περιβάλλοντος να προχωρήσει στο χωροταξικό σχεδιασμό, πράγμα που θα άρει και όποια θεωρητικά ή τυπικά εμπόδια υπήρχαν για τη δημιουργία Επιχειρηματικού Πάρκου στην περιοχή του Αγγελοκάστρου.

Μόλις το Δεκέμβριο του 2020 εγκρίθηκε ο χωροταξικός σχεδιασμός της Δυτικής Ελλάδας, ενώ το Υπουργείο Περιβάλλοντος προχωρά τα περίπου 1.100 Τοπικά Πολεοδομικά Σχέδια (ΤΠΣ) σε όλη τη χώρα, με το Δήμο Αγρινίου να έχει θέσει σε υψηλή προτεραιότητα τα ΤΠΣ Αγρινίου και Αγγελοκάστρου, ακριβώς για να επιλυθεί το χωροταξικό ζήτημα που ανακύπτει και έτσι να τεκμηριωθεί ακόμη περισσότερο το αίτημα για παραχώρηση της έκτασης στο Αγγελόκαστρο. Εκτιμάται ότι το Υπουργείο Περιβάλλοντος θα έχει αναθέσει μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2022 όλες τις μελέτες για τα Τοπικά Πολεοδομικά Σχέδια.

Ο Δήμος Αγρινίου από τη στιγμή που έχει ήδη αναθέσει σε Τεχνικό Σύμβουλο το Επιχειρηματικό Σχέδιο για την ανάπτυξη του Επιχειρηματικού Πάρκου θα είναι έτοιμος πολύ νωρίτερα, πριν δηλαδή υλοποιηθούν τα Τοπικά Πολεοδομικά Σχέδια, όχι απλώς για την παραχώρηση της έκτασης στο Αγγελόκαστρο, αλλά και για την αξιοποίησή της. Είναι προφανώς ο Δήμος Αγρινίου έχει κάνει αυτό που του αναλογεί πολύ έγκαιρα και μάλιστα με δικές του δαπάνες, καθώς η σύνταξη του Επιχειρηματικού Σχεδίου χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους και έχει προϋπολογισμό 310.000 ευρώ.

Πάντως θα πρέπει να σημειωθεί ότι το ζήτημα της παραχώρησης της έκτασης στο Αγγελόκαστρο σε σχέση με τον πολεοδομικό σχεδιασμό είναι περισσότερο τυπικό, αφού ο Δήμος Αγρινίου έχει εδώ και καιρό στη διάθεσή του έγγραφο της Κτηματικής Υπηρεσίας Αιτωλοακαρνανίας προς το Υπουργείο Οικονομικών από το οποίο προκύπτει ότι η θετική γνωμοδότηση για την παραχώρησή, ενώ διευκρινίζεται σε αυτό ότι η έκταση βρίσκεται στη δικαιοδοσία της ΕΤΑΔ Α.Ε. και δεν υφίσταται μίσθωση ή παραχώρηση και είναι ελεύθερο προς αξιοποίηση.