– Αφού σε κάνει πέρα η ΝΔ, γιατί δεν έρχεσαι σε εμάς;