Συγκροτήθηκε σε Σώμα το νέο Δ.Σ. του Δικηγορικού Συλλόγου Αγρινίου

Την 7/1/2022 συγκροτήθηκε σε Σώμα το νέο Δ.Σ. του Δικηγορικού Συλλόγου Αγρινίου, το οποίο πλέον απαρτίζεται από τους:

Πρόεδρος: Δημήτριος Νικάκης
Αντιπρόεδρος: Βασιλική Παπαχρήστου
Γεν. Γραμματέας: Πασιούλα Καρακώστα
Ταμίας: Παρασκευάς Τσίντζιρας

Μέλη: Ελένη Νταή
Γεώργιος Τσινιάς
Ιωάννης Τσάμης
Νικόλαος Κοτρότσος
Κυριακή Ραφαηλίδου

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Δημήτριος Κ. Νικάκης