Μεσολόγγι : Δημοπρατείται έργο “ανάσα” – Ξηλώνεται ο αμίαντος, μειώνονται οι διαρροές

Στις 8 Φεβρουαρίου δημοπρατείται ένα από τα μεγαλύτερα έργα των τελευταίων ετών ίσως και δεκαετιών για το Μεσολόγγι. Πρόκειται για την «Ύδρευση εσωτερικού δικτύου Μεσολογγίου» με προϋπολογισμό 6,7 εκατ. ευρώ που χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ Δυτικής Ελλάδας.

Με την υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου αναμένονται να λυθούν πολλά προβλήματα υδροδότησης στο Μεσολόγγι και κυρίως θα γίνει ουσιαστικό βήμα για τη διάσωση της ΔΕΥΑΜ. Κι αυτό διότι εκτός των άλλων θα αντιμετωπιστούν διαρροές και παράνομες συνδέσεις μειώνοντας έτσι το λειτουργικό κόστος της επιχείρησης, που βρίσκεται σε δεινή οικονομική θέση. Το υπάρχον δίκτυο ύδρευσης από αμίαντο είναι εκτός από ακατάλληλο και πεπαλαιωμένο, με αποτέλεσμα να καταγράφονται τεράστιες διαρροές, που σύμφωνα με τους υπολογισμούς της ΔΕΥΑ Μεσολογγίου ανέρχονται σε περισσότερο από 50% του νερού που καταναλώνεται…! Όπως καταλαβαίνει κανείς εκτός από εξοικονόμηση νερού η ΔΕΥΑ Μεσολογγίου θα καταφέρει με το έργο αυτό να μειώσει σημαντικά τα κόστη της και κυρίως το ενεργειακό της κόστος. Επίσης με το έργο αυτό θα αντικατασταθεί το δίκτυο ύδρευσης σε ολόκληρη την πόλη και θ’ απομακρυνθούν οι αμιαντοσωλήνες με ό,τι αυτό σημαίνει για την διαφύλαξη της δημόσιας υγείας.

81 χλμ δικτύου ύδρευσης!

Πιο συγκεκριμένα το έργο αφορά:
α) στην κατασκευή εσωτερικού δικτύου ύδρευσης 81.610 μέτρων και
β) στην κατασκευή ολοκληρωμένου συστήματος ελέγχου ρύθμισης της πίεσης του δικτύου με DATA LOGER.
Το έργο βελτιώνει την ποιότητα ζωής των κατοίκων της πόλης με την αντικατάσταση των σωληνώσεων αμιάντου με σωλήνες HDPE και επιτυγχάνεται η καλύτερη διανομή του νερού αλλά και η λειτουργία μεγάλων τμημάτων δικτύου όταν υπάρχει βλάβη. Μειώνει επίσης της απώλειες και τις διαρροές αφού θα χρησιμοποιηθούν σωλήνες από HDPE υλικό πιο στεγανό και ανθεκτικό. Αποκτά καλύτερη λειτουργικότητα αφού θα χρησιμοποιηθούν εξαρτήματα ρύθμισης όπως δικλείδες αλλά και εξαρτήματα καλύτερης λειτουργίας όπως εκκενώσεις και αεριαγωγού καθώς και κρουνοί πυρόσβεσης. Βελτιώνει την ποιότητα ζωής με την αντικατάσταση των σωληνώσεων αμιάντου με σωλήνες HDPE.