Δήμος Αμφιλοχίας : Αιτήσεις για κατάληψη κοινόχρηστων χώρων

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να κάνουν χρήση κοινοχρήστων χώρων στον Δήμο Αμφιλοχίας για το έτος 2022 να υποβάλλουν στο Δήμο σχετική αίτηση αναφέροντας το είδος της χρήσης επισυνάπτοντας τα κάτωθι δικαιολογητικά:

Α. Για έκδοση νέας άδειας:
1.Αίτηση
2.Άδεια λειτουργίας του καταστήματος.
3.Ταμειακή απόδειξη με το ΑΦΜ της επιχείρησης.
4.Δημοτική ενημερότητα ότι δεν υπάρχουν οφειλές ή έχουν διακανονιστεί 5.Τοπογραφική αποτύπωση όπου θα απεικονίζεται η θέση της επιχείρησης, τα παρακείμενα κτίρια, το πλάτος της πρόσοψης του ακινήτου, το πλάτος του πεζοδρομίου, οι διαστάσεις του αιτούμενοι χώρου κατάληψης.

Β. Για ανανέωση άδειας:
1.Αίτηση.
2.Φωτοτυπία της τελευταίας άδειας κοινόχρηστου χώρου.
3.Ταμειακή απόδειξη με το ΑΦΜ της επιχείρησης.
4. Δημοτική ενημερότητα ότι δεν υπάρχουν οφειλές ή έχουν διακανονιστεί
Επισημαίνεται η δυνατότητα υπαγωγής σε ρύθμιση προηγούμενων οφειλών βάσει του ν. 4764/2020 όπως ισχύει με καταληκτική ημερομηνία έως 28-2-2022

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως 28-2-2022 στο Τμήμα Εσόδων (2ος όροφος).