32 λίτρα δωρεάν ή 44 λεπτά επιδότηση σε 180 λίτρα

Η «μετάφραση» της επιδότησης στα καύσιμα

Τα 80 ευρώ της νέα επιδότησης για τα καύσιμα, που ανακοινώθηκε χθες αντιστοιχούν σε 32,6 λίτρα αμόλυβδη με βάση τη μέση τιμή της αμόλυβδης στην Αιτωλοακαρνανία που αυτή την εβδομάδα ξεκίνησε στα 2,45 ευρώ.

Αλλά επειδή σε ετούτο το μάταιο κόσμο τίποτα δεν είναι δωρεάν θα πρέπει να το «μεταφράσουμε» αλλιώς… 44 λεπτά του ευρώ επιδοτούνται τα 180 λίτρα καυσίμου. Αυτή είναι και η κυβερνητική εξήγηση της επιδότησης. Δηλαδή 44 λεπτά του ευρώ επιδότηση σε κάθε λίτρο καυσίμου για τρία περίπου φουλαρίσματα.

Σωστή και η κυβερνητική οπτική. Αλλά όταν ο πληθωρισμός ίπταται στο 12% και καθημερινά ακριβαίνουν τα πάντα, αυτό που καταλαβαίνει ο κόσμος είναι ότι για όλα αυτά που πληρώνει παίρνει ως δώρα 32 λίτρα καυσίμου.