– Αφού ανατέθηκαν οι μελέτες για τη σύνδεση του Αγρινίου γιατί κάνει έτσι;