Τμήμα Πρασίνου Δήμου Αγρινίου : Οι δημότες να μην ανοίγουν αυθαίρετα τις βάνες ποτίσματος στους κοινόχρηστους χώρους

Το Τμήμα Συντήρησης Πρασίνου του Δήμου Αγρινίου, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, ενημερώνει τους δημότες ότι οι κοινόχρηστοι χώροι πρασίνου αρδεύονται με ευθύνη της Υπηρεσίας, από συγκεκριμένους υπαλλήλους και με συγκεκριμένο πρόγραμμα που καταρτίζεται με γνώμονα τις ορθές καλλιεργητικές τεχνικές, τις ιδιαίτερες ανάγκες των φυτών, τις συγκεκριμένες καιρικές συνθήκες αλλά και τις ανάγκες των δημοτών σε νερό χρήσης.

Παρακαλούνται οι δημότες να μην ανοίγουν αυθαίρετα τις βάνες ποτίσματος και προκαλούν δυσλειτουργίεςστη διαχείριση των κοινόχρηστων χώρων πρασίνου.