Κέντρο Υγείας Μεσολογγίου: Έναρξη λειτουργίας ηλεκτρονικού διαθλασίμετρου

Πραγματοποιήθηκε, την Πέμπτη 28/7/22, η εγκατάσταση του ηλεκτρονικού διαθλασίμετρου TOPCON KR800 στη Μονάδα μας με χαρακτηριστικά τελευταίας τεχνολογίας και υψηλής ακρίβειας μετρήσεων.

Πλέον το Οφθαμολογικό Ιατρείο του Κ.Υ Μεσολογγίου υποστηρίζει τις παρακάτω ενέργειες:
– Έλεγχος διαθλαστικών ανωμαλιών(μυωπίας, πρεσβυωπίας,αστιγματισμού)
– Μελέτη βυθού οφθαλμών (Σακχαρώδης διαβήτης, Αρτηριακή υπέρταση, παθήσεις ωχράς και αμφιβληστροειδούς)
– Έλεγχος καταρράκτη
– Έλεγχος γλαυκώματος
– Τονομέτρηση
– Συνταγογράφηση γυαλιών
– Βεβαίωση για συμμετοχή μαθητών σε Στρατιωτικές Σχολές
– Βεβαίωση για δίπλωμα αυτοκινήτων και χειρισμού μηχανημάτων

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνούν για το ραντεβού τους στο τηλεφωνικό κέντρο του Κ.Υ Μεσολογγιού (2631055625)

Ο Επιστημονικά Υπεύθυνος Κ.Υ.
Μεσολογγίου
Γιώργος Κ. Παπαδόπουλος