– Μια Μητρόπολη θέλει ο άνθρωπος… Τόσο δύσκολο είναι;