Και γιατί δεν τολμούν να προσαρτήσουν Μακρυνεία και Αράκυνθο…;

Η απάντηση του δημάρχου Αγρινίου στους Μεσολογγίτες που του ζητούν να τους παραχωρήσει τη Μακρυνεία, θα μπορούσε να είναι η εξής: θα κάνουμε ένα τοπικό δημοψήφισμα στους κατοίκους της Μακρυνείας και του Αρακύνθου και θα τους ρωτήσουμε σε ποιον από τους δύο δήμους πιστεύουν ότι θα τύχουν καλύτερης εξυπηρέτησης και για παράδειγμα ποιος δήμος θα μάζευε και θα διαχειρίζονταν καλύτερα τα σκουπίδια τους;

Και με τις επιδόσεις που έχει ο Δήμος Μεσολογγίου στο συγκεκριμένο τομέα, οι κάτοικοι της περιοχής θα προτιμούσαν σε ένα πιθανό δημοψήφισμα ακόμη και τον Κοκό βασιλιά ξανά…!!!

Δεν μπορεί… θα το σκέφτηκε ο Γ. Παπαναστασίου… Αν και δεν είναι η μοναδική σκέψη για να τρολάρει ο εκ Μακρυνείας καταγόμενος Δήμαρχος Αγρινίου τις εκκλήσεις τύπου «παραδοθείτε» που έρχονται από το Μεσολόγγι.

Όμως εξίσου τρολιά θα ήταν και μία απάντηση με το ηρωικό στοιχείο μέσα της. Κάτι σαν το μολών λαβέ… Θα μπορούσε να δώσει ο δήμαρχος Αγρινίου, δηλαδή, να πει στους Μεσολογγίτες, αν τολμάτε κάντε άνσλους, προσαρτήστε δηλαδή τη Μακρυνεία και τον Αράκυνθο στο Μεσολόγγι.