Αστακός – Αγρίνιο – Καρπενήσι – Λαμία : 8 εκατ. για το σύνολο των μελετών

Με 8 εκατ. ευρώ από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων αποφάσισε το Υπουργείο Υποδομών να χρηματοδοτήσει το σύνολο των μελετών για το διαγώνιο οδικό άξονα από το Αστακό και το Πλατυγιάλι μέχρι τη Λαμία.

Πρόκειται για μια σημαντική εξέλιξη, που δείχνει πως πλέον το Υπουργείο αντιμετωπίζει αυτό τον άξονα συνολικά και όχι τμηματικά όπως γίνονταν μέχρι τώρα, γεγονός που ίσως να είναι και ένα προμήνυμα και για τη χρηματοδότηση και τον τρόπο υλοποίησης του έργου ως σύνολο, όταν ολοκληρωθούν οι μελέτες.

Σύμφωνα με την απόφαση οι μελέτες θα προχωρήσουν σε τρία ανεξάρτητα υποτμήματα συγκεκριμένα το τμήμα Μακρακώμη – Νεοχωράκι, το τμήμα Καρπενήσι – Άγ. Βλάσιος και το τμήμα Σύνδεση Αγρινίου με Ιόνια Οδό και συμπληρωματικές μελέτες στο τμήμα από Ιόνια Οδό – Γουριά – Πλατυγιάλι – Αστακός.

Θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι το τμήμα που εκ πρώτης όψεως φαίνεται να απουσιάζει από την απόφαση του Υπουργείου Υποδομών είναι το τμήμα περίπου 25 χλμ. από την περιοχή της Καμαρούλας έως την Τσάκλα Αγίου Βλασίου. Οι μελέτες για το συγκεκριμένο τμήμα είχαν ήδη ανατεθεί από το Υπουργείο εδώ και πάρα πολλά χρόνια και καθυστερούσαν χαρακτηριστικά, ωστόσο οι πληροφορίες που υπήρχαν το τελευταίο διάστημα είναι ότι βρίσκονταν σε τελικό στάδιο (έχει εγκριθεί η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων), ενώ μια προεκτίμηση για το κόστος κατασκευής του συγκεκριμένου τμήματος μιλούσε για περίπου 57 εκατ. ευρώ.

Σε κάθε περίπτωση η απόφαση του Υπουργείου είναι σημαντική και σίγουρα ρόλο έπαιξαν οι αντιδράσεις που καταγράφονταν τους προηγούμενους μήνες από την περιοχή της Αιτωλοακαρνανίας και της Ευρυτανίας, μέσω του Συντονιστικού των κατοίκων της περιοχής, που διεκδικούσαν την υλοποίηση του οδικού άξονα Αγρίνιο – Καρπενήσι, προκειμένου να αρθεί η απομόνωση των ορεινών περιοχών των δύο νομών.

Σύμφωνα με την απόφαση ο οδικός άξονας Λαμία – Καρπενήσι – Αγρίνιο (Ιόνια Οδός) αποτελεί μέρος του Ελληνικού Διευρωπαϊκού δικτύου, σύμφωνα με τον κανονισμό 1315/2013 της Ε.Ε. και ειδικότερα του comprehensive network. Αποτελείται από τα οδικά τμήματα α) Λαμία-Καρπενήσι και β) Καρπενήσι-Αγρίνιο (Ιόνια Οδός). Το φυσικό αντικείμενο του έργου αφορά στην εκπόνηση των αναγκαίων μελετών και στην εκτέλεση των αναγκαίων για τις μελέτες αυτές ερευνητικών εργασιών, για νεα χάραξη (ή και βελτίωση), καθώς και στην ωρίμανση υφιστάμενων μελετών, των υπόψη τμημάτων του οδικού άξονα Λαμία-Καρπενήσι-Αγρίνιο (Ιόνια Οδός) σε συνολικό μήκος περίπου 193 χλμ. Επιπρόσθετα, περιλαμβάνονται και οι αναγκαίες συμπληρωματικές μελέτες στο τμήμα Ιόνια Οδός-Αστακός.

Το υπόψη έργο διαχωρίζεται μελετητικά σε 3 υποτμήματα και προβλέπεται να εκπονηθεί με τις ακόλουθες τρεις (3) διακριτές μελέτες, που θα ανατεθούν χωριστά:
α) Μελέτη βελτίωσης της Ε.Ο. Λαμίας-Καρπενησίου στο τμήμα Μακρακώμη-Νεοχωράκι
Το φυσικό αντικείμενο του έργου αφορά στην εκπόνηση των αναγκαίων μελετών και στην εκτέλεση των αναγκαίων για τις μελέτες αυτές ερευνητικών εργασιών, για την ανακατασκευή και βελτίωση, καθώς και στην ωρίμανση υφιστάμενων μελετών του οδικού τμήματος Μακρακώμη – Νεοχωράκι σε μήκος περίπου 8 χλμ

β) Μελέτη βελτίωσης της Ε.Ο. Καρπενησίου-Αγρινίου στο τμήμα Καρπενήσι –Άγ. Βλάσιος
Το φυσικό αντικείμενο του έργου αφορά στην εκπόνηση των αναγκαίων μελετών και στην εκτέλεση των αναγκαίων για τις μελέτες αυτές ερευνητικών εργασιών, για την ανακατασκευή και βελτίωση, καθώς και στην ωρίμανση υφιστάμενων μελετών του οδικού τμήματος Καρπενήσι –Άγ. Βλάσιος σε μήκος περίπου 66 χλμ.

γ) Σύνδεση Αγρινίου με Ιόνια Οδό και συμπληρωματικές μελέτες στο τμήμα από Ιόνια Οδό-Γουριά-Πλατυγιάλι-Αστακός.
– Σύνδεση Αγρινίου με την Ιόνια οδό και περιφερειακή οδός Αγρινίου:
Πρόκειται για νέα χάραξη (ή και βελτίωση) του οδικού τμήματος Αγρίνιο-Κόμβος Ιόνιας σε μήκος περίπου 21 χλμ. Το φυσικό αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει τη μελέτη του οδικού άξονα σύνδεσης της πόλης του Αγρινίου με την Ιόνια οδό, μήκους ~13,5χλμ και την Περιφερειακή οδό Αγρινίου μήκους ~7,5χλμ. Η συνδετήρια οδός θα καταλήγει στη προτεινόμενη Περιφερειακή οδό του πολεοδομικού συγκροτήματος Αγρινίου.
– Συμπληρωματικές μελέτες στο τμήμα από Ιόνια Οδό-Γουριά-Πλατυγιάλι-Αστακός.
Το φυσικό αντικείμενο περιλαμβάνει την εκπόνηση των συμπληρωματικών μελετών (προμελετών και οριστικών) του οδικού τμήματος «Αστακός-Κόμβος Ιόνιας Οδού» σε μήκος περίπου 25 χλμ., οι οποίες είναι απαραίτητες για την ωρίμανση και δημοπράτηση προς κατασκευή του έργου. Για τον υπόψη άξονα υπάρχουν 2 εν εξελίξει συμβάσεις για το οδικό Τμήμα «Αστακός-Πλατυγιάλι-Γουριά», όπως περιγράφονται στη «Συνάφεια με άλλα έργα», ενώ το οδικό Τμήμα από την Περιοχή της Γουριάς μέχρι την Ιόνια Οδό (δια μέσου της σήραγγας Αγ. Ηλία) έχει ολοκληρωθεί.

Οι Φάκελοι Δημόσιας Σύμβασης για την προκήρυξη των (3) προαναφερόμενων συμβάσεων μελετών, θα περιλαμβάνουν (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά) τα ακόλουθα στάδια μελετών:
– Τοπογραφικά
– Μελέτη σκοπιμότητας
– Αξιολόγηση Επιπτώσεων Οδικής Ασφάλειας
– Γεωτεχνικές έρευνες Α ́Φάσης
– Οριστική Γεωλογική μελέτη
– Προμελέτη αποχέτευσης – αποστράγγισης ομβρίων
– Προκαταρκτική μελέτη τεχνικών
– Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
– Γεωτεχνικές έρευνες και μελέτες
– Οριστική μελέτη αποχέτευσης – αποστράγγισης οδών
– Προμελέτη και Οριστική μελέτη Τεχνικών Έργων
– Οριστική μελέτη οδικών έργων
– Κτηματολόγιο
– Μελέτη σήμανσης-ασφάλισης
– Οριστικές μελέτες Η/Φ και Η/Μ