Η κληρονομική δημοκρατία: Εξ’ ευωνύμων η τρίτη γενιά και εκ δεξιών η δεύτερη