– Κώστα, κάτσε όπως είσαι, έρχεται ο λαός να σπρώξει