Απόφαση «πιλότος» για τα αιολικά στα Ακαρνανικά;

Το Καλοβούνι, όπως φαίνεται από τα δυτικά (Φωτ. Αποστόλης Καλτσής)

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου – Δυτικής Ελλάδας – Ιονίου απέρριψε την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την εγκατάσταση αιολικού σταθμού στη θέση «ΚΑΛΟΒΟΥΝΙ» Αιτωλοακαρνανίας, στην περιοχή του Δήμου Ξηρομέρου.

Η  απόρριψη του εν λόγω αιολικού σταθμού  έγινε με βάση κυρίως τις αρνητικές γνωμοδοτήσεις της Μονάδας Διαχείρισης Προστατευμένων Περιοχών Κοιλάδας Αχελώου και Αμβρακικού Κόλπου του ΟΦΥΠΕΚΑ και της Διεύθυνσης Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας του ΥΠΕΝ. Οι γνωμοδοτήσεις αυτές βασίζονται στο γεγονός ότι η κατασκευή του αιολικού αναμένεται να επιφέρει σημαντικές επιπτώσεις λόγω πρόσκρουσης στο Όρνιο και έρχεται σε αντίθεση με τους στόχους του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για το συγκεκριμένο είδος, το οποίο έχει θεσμοθετηθεί με Υπουργική Απόφαση και υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE-IP 4 NATURA.

Και αυτό γιατί το έργο βρίσκεται εντός της Σημαντικής Περιοχής για τα Πουλιά GR090 «Ακαρνανικά Όρη», που αποτελεί σημαντική περιοχή αναζήτησης τροφής και κούρνιας για τους γύπες, καθώς και τακτικός διάδρομος μετακίνησής τους, όπως επιβεβαιώνεται και από στοιχεία δορυφορικών πομπών, τα οποία και υπέβαλε η Ορνιθολογική Εταιρεία στη δημόσια διαβούλευση του έργου, ταυτόχρονα με τον σχολιασμό για την Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση (ΕΟΑ) του έργου.

Η Ορνιθολογική Εταιρεία εκτιμά σε ανακοίνωσή της πως η απόρριψη του εν λόγω αιολικού είναι στρατηγικής σημασίας εξέλιξη με πολλαπλές προεκτάσεις για την προστασία των Όρνιων και των κρίσιμων για αυτά βιότοπών τους.

Ιδιαίτερη σημασία, σύμφωνα με την Ορνιθολογική Εταιρεία, έχει το γεγονός πως ο εκτοπισμός των αρπακτικών πουλιών από τα σημαντικά για αυτά ενδιαιτήματα από τη χρήση των προτεινόμενων μέτρων μετριασμού των επιπτώσεων (δηλαδή των πολυδιαφημιζόμενων «ορνιθολογικών ραντάρ») αναφέρεται ως αυτοτελής λόγος απόρριψης του έργου. Εξαιτίας της παραπάνω τεκμηρίωσης,σύμφωνα με την Ορνιθολογική, καθίσταται υποχρεωτική, πλέον, η απόρριψη και των υπόλοιπων ΑΣΠΗΕ στα Ακαρνανικά Όρη που βρίσκονται σε διαδικασία αδειοδότησης, σε αποδεδειγμένα (μέσω των δεδομένων από δορυφορικούς πομπούς) εξίσου ή και περισσότερο κρίσιμες θέσεις για τα Όρνια.

Πρόκειται για τον ΑΣΠΗΕ «ΜΠΟΥΜΙΣΤΟΣ» στην ομώνυμη κορυφή των Ακαρνανικών, καθώς και τους ΑΣΠΗΕ στις θέσεις «ΜΕΓΑ ΟΡΟΣ», «ΚΟΥΡΟΥΠΑ», «ΚΑΝΑΤΑΚΙ» (ακριβώς δίπλα στον ΑΣΠΗΕ ΚΑΛΟΒΟΥΝΙ) και «ΚΑΛΛΙΔΡΟΜΟΣ-ΒΕΛΟΥΤΣΑ», οι οποίοι μάλιστα μαζί με τον ΑΣΠΗΕ «ΚΑΛΟΒΟΥΝΙ», σύμφωνα με την Ορνιθολογική, ανήκουν όλοι στον ίδιο φορέα εκμετάλλευσης (!), δηλαδή ένας και μόνο φορέας «έσπασε» έναν τεράστιο ΑΣΠΗΕ που καταλαμβάνει όλες τις κορυφές του Νότιου Ξηρόμερου σε επιμέρους έργα και αιτείται την κατά μόνας αδειοδότησή τους!

Η απόφαση απόρριψης και το σκεπτικό της, σύμφωνα με την Ορνιθολογική, εκθέτει ανεπανόρθωτα και την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, που με σωρεία μεθοδεύσεων και εν πλήρει γνώσει της σημασίας της περιοχής για το απειλούμενο Όρνιο, αδειοδότησε μέσω «σαλαμοποίησης» τις 15 ανεμογεννήτριες της Ένωσης Αγρινίου στον κεντρικό όγκο των Ακαρνανικών δηλαδή σε περιοχές με ακόμα εντονότερη παρουσία των Όρνιων (σε σχέση με το Καλοβούνι), λόγω της άμεσης γειτνίασης με τις θέσεις φωλιάσματος.

Το αν η απόφαση αυτή θα αποτελέσει, όπως εκτιμά η Ορνιθολογική, «οδηγό» για να απορριφθούν και άλλα αιολικά πάρκα στην περιοχή των Ακαρνανικών και το Ξηρομέρου μένει να το δούμε…

Χάρτης με σχεδιαζόμενους ΑΣΠΗΕ στα Ακαρνανικά