«Βοήθεια στο Σπίτι»: 1,7 εκατ. ευρώ στους Δήμους της Αιτωλοακαρνανίας μετά τη μονιμοποίηση του προσωπικού

Από τον λογαριασμό του Υπουργείου Εσωτερικών που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων», καταβάλλεται συνολικό ποσό ύψους 45 εκατ. ευρώ στους Δήμους της χώρας, ως πρώτη δόση του έτους 2023, για το πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι.

Η κατανομή του ποσού στους δικαιούχους Δήμους γίνεται με κριτήριο τον αριθμό των οριστικά διοριστέων της Προκήρυξης 4Κ/2020 ανά Δήμο. Έτσι στους Δήμους της Αιτωλοακαρνανίας δίνονται συνολικά περίπου 1,7 εκατ. ευρώ για τη χρηματοδότηση των παρεχόμενων υπηρεσιών του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» από την 1η Ιανουαρίου 2023 έως τη δημοσίευση του διορισμού των επιτυχόντων των οριστικών πινάκων διοριστέων της Προκήρυξης 4Κ/2020 του ΑΣΕΠ στις αντίστοιχες θέσεις και για την κάλυψη της μισθολογικής δαπάνης του προσωπικού που στελεχώνει τις δύο χιλιάδες εννιακόσιες οκτώ (2.908) θέσεις τακτικού προσωπικού, κατόπιν έκδοσης των οριστικών πινάκων διοριστέων της Προκήρυξης 4Κ/2020.

Αναλυτικά οι Δήμοι της Αιτωλοακαρνανίας θα λάβουν τα εξής ποσά :
AΓΡΙΝΙΟΥ 387.630 ευρώ
ΑΚΤΙΟΥ-ΒΟΝΙΤΣΑΣ 249.750 ευρώ
ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ 188.270 ευρώ
ΘΕΡΜΟΥ 63.390ευρώ
ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 385.940 ευρώ
ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ 278.420 ευρώ
ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ 209.620 ευρώ