Ο ένας του κρατά το χέρι για να μην κοπεί, οι άλλες ντυθήκανε στα μπλέ… Ό,τι να ‘ναι