– Εκεί που ήμουν είσαι και εδώ που είμαι δεν θα ξανάρθεις