Επίσκεψη της ΑΜΚΕ «Αγριωνίς Γαία» σε δημοτικά σχολεία του Δήμου Αγρινίου

Στα πλαίσια εξωστρέφειας και ενίσχυσης της κοινωνικής της δράσης η ΑΜΚΕ «Αγριωνίς Γαία» πραγματοποίησε επίσκεψη σε δημοτικά σχολεία του δήμου Αγρινίου.

Πιο συγκεκριμένα η πρόεδρος Βίκυ Αγγέλη και μέλη του Δ.Σ. επισκέφτηκαν το προηγούμενο χρονικό διάστημα σχολεία χωριών των Πολιτιστικών Συλλόγων που συμμετέχουν στην ΑΜΚΕ «Αγριωνίς Γαία».
Η συνομιλία της προέδρου και των μελών του Δ.Σ. με όλους τους εκπαιδευτικούς ήταν πολλή θετική και εποικοδομητική και μεταξύ άλλων συζητήθηκαν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν καθημερινά καθώς και οι άμεσες ελλείψεις που μπορεί να υπάρχουν.

Η κ. Αγγέλη δεσμεύτηκε ότι θα προσπαθήσει να δώσει λύση, όπου είναι εφικτό, σε ορισμένες από τις εν λόγω ελλείψεις ή ανάγκες . Στόχος εξάλλου όλων είναι η βελτίωση της λειτουργίας των σχολικών μονάδων και η συνεχής και έμπρακτη στήριξη των εκπαιδευτικών στην παιδαγωγική διαδικασία, ούτως ώστε οι μαθητές να έχουν το σχολείο που τους αξίζει, τόνισε χαρακτηριστικά η πρόεδρος του συλλόγου.

Τέλος στο πλαίσιο της επίσκεψης δόθηκαν ημερολόγια για το 2023 που δημιούργησε η ΑΜΚΕ «Αγριωνίς Γαία» και στα οποία προβάλλονται περιοχές και τοπικά προϊόντα του Δήμου Αγρινίου με βασικό στόχο την τουριστική ανάδειξη τους.