– Ρε συ, αυτός έκανε σημαία το Σαλμά… που τα βρήκατε αυτά τα φυντάνια…