Η τριπλέτα που «καθαρίζει» για όλη τη Δυτική Ελλάδα