Κινητοποίηση για Ο.Ε.Κ και Ο.Ε.Ε αποφάσισε ο δήμος Αγρινίου

Πανδημοτική κινητοποίηση στο Αγρίνιο ενάντια στη κατάργησης των Οργανισμών Εργατικής Εστίας και Κατοικίας πρότεινε ο εκπρόσωπος των εργαζομένων Π. Καραμπούλιας και η πρόταση του έγινε δεκτή από το δημοτικό συμβούλιο. Αύριο θα υπάρξει συνάντηση των φορέων στο δημαρχείο ώστε να οργανωθεί το πλαίσιο των κινητοποιήσεων.

Ο κ. Καραμπούλιας εξήγησε πως η κατάργηση των οργανισμών θα έρθει με νόμο στη Βουλή και αυτό γιατί θέλουν να απαλλαγούν οι εργοδοτικοί φορείς από το 40% της συνεισφοράς τους στη λειτουργία των οργανισμών. Ακόμη εξήγησε ότι είναι σημαντικό να καταδειχτεί ότι η πόλη και οι κάτοικοί της αρνούνται την κατάργηση των δύο οργανισμών και ζήτησε να αρνηθοούν όλοι να συζητήσουν εναλλακτικές προτάσεις για το μέλλον των εργαζομένων. Ανάλογη ήταν και η τοποθέτηση του κ. Γ. Μπίνα, ως εκπροσώπου των εργαζομένων στην Εργατική Κατοικία.

Για το θέμα υπήρξε η σύμφωνη γνώμη των παρατάξεων με το δήμαρχο Αγρινίου Παύλο Μοσχολιό να σημειώνει πως ο δήμος Αγρινίου έχει δείξει δείγματα γραφής για την κοινωνική του ευαισθησία και θα συμπαρασταθεί στις κινητοποίησεις των εργαζομένων.