Ελλάδα : η χώρα που συνδυάζει την παράδοση με την υψηλή τεχνολογία