Λόγω της ημέρας

αντιγράφει η Ηρώ Κ. iroka@agrinioculture.gr

Στην ποίηση έδωσα την ψυχή μου.
Και χωρίς να είμαι βέβαιος ότι είμαι ποιητής,
ξέρω τώρα πως δεν είμαι τίποτε άλλο

Νικηφόρος Βρεττάκος(2012 έτος Νικηφόρου Βρεττάκου)

ΑΓΓΕΛΙΕΣ
Διατίθεται απόγνωσις
εις αρίστην κατάστασιν,
και ευρύχωρον αδιέξοδον.
Σε τιμές ευκαιρίας.

Ανεκμετάλλευτον και εύκαρπον
Έδαφος πωλείται
Ελλείψει τύχης και διαθέσεως
Και χρόνος αμεταχείριστος εντελώς.

Πληροφορίαι : Αδιέξοδον
Ώρα : Πάσα

Κική Δημουλά

Κεριά
Του μέλλοντος οι μέρες στέκοντ’ εμπροστά μας
σα μιά σειρά κεράκια αναμένα –
χρυσά, ζεστά, και ζωηρά κεράκια.

Οι περασμένες μέρες πίσω μένουν,
μια θλιβερή γραμμή κεριών σβησμένων·
τα πιο κοντά βγάζουν καπνόν ακόμη,
κρύα κεριά, λιωμένα, και κυρτά.

Δεν θέλω να τα βλέπω· με λυπεί η μορφή των,
και με λυπεί το πρώτο φως των να θυμούμαι.
Εμπρός κυττάζω τ’ αναμένα μου κεριά.

Δεν θέλω να γυρίσω να μη διω και φρίξω
τι γρήγορα που η σκοτεινή γραμμή μακραίνει,
τι γρήγορα που τα σβυστά κεριά πληθαίνουν.

Κωνσταντίνος Π. Καβάφης