Παρουσίαση του βιβλίου του Χρήστου Μεράντζα “Ο ανεστραμμένος Διόνυσος”

ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ ΜΟΣΧΟΝΑ Η «ΛΕΣΧΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ» ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ του Χρήστου Μεράντζα “Ο ανεστραμμένος Διόνυσος”

ΔΕΥΤΕΡΑ, 14 ΜΑΙΟΥ, ΩΡΑ 8:30 ΒΙΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ ΜΟΣΧΟΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ 2, ΑΓΡΙΝΙΟ

Ο Χρήστος Δ. Μεράντζας είναι Λέκτορας στο Τμήμα Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος & Νέων Τεχνολογιών του Πανεπιστημίου Δυτικής Ελλάδας, όπου και διδάσκει Ιστορία των Πολιτισμών. Έχει κάνει σπουδές Αρχαιολογίας στα Πανεπιστήμια Ιωαννίνων, Louvain-la-Neuve (Βέλγιο) και Paris Ι (Γαλλία). Είναι διδάκτορας Βυζαντινής Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και μεταδιδάκτορας του ιδίου Πανεπιστημίου.

Το συγγραφικό του έργο περιλαμβάνει τις μελέτες: 1. Η εικονογράφηση των Αίνων στη μεταβυζαντινή μνημειακή ζωγραφι¬κή του ελλαδικού χώρου (16ος-18ος αι.). Η συμβολική θεώρηση της έννοιας του χρόνου στην Οικουμένη και στο Σύμπαν, Κέντρο Ερευνών Παράδοσης και Πολιτισμού & Εκδόσεις Ολκός, Ιωάννινα 2005, 2. A Treasured Memory. Ecclesiastical Silver from Late Ottoman Istanbul in the Sevgi Gönül Collection, Vehbi Koç Foundation, Istanbul 2006 (αγγλικά και τουρκικά) [σε συνεργασία με την ερευνήτρια στο CNRS (Γαλλία), δρ. Brigitte Pitarakis], 3. Ο τόπος της αγιότητας και οι εικόνες του. Παραδείγματα ανάγνω¬σης της τοπικής ιστορίας της Ηπείρου κατά τη μεταβυζαντινή πε¬ρίοδο, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιωάννινα 2007, 4. Χρήστος Δ. Μεράντζας (επιμέλεια), Πρακτικά Α΄ Επιστημονικού Συνεδρίου για τα Τζουμέρκα: «Ο Τόπος, η Κοινωνία, ο Πολιτισμός. Διάρκειες και Τομές», Ιστορική και Λαογραφική Εταιρεία Τζουμέρκων-Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιωάννινα 2009, 5. Ο αντεστραμμένος Διόνυσος. Σχεδίασμα μιας σωματοθεωρίας αλγαισθητικού αυτοκαταναγκασμού, Σμίλη, Αθήνα 2011. 6. Οι πολιτισμικές συνιστώσες του «τόπου της αγιότητας». Η συλλογή των εικόνων της μονής Βύλιζας Ματσουκίου, Σμίλη, Αθήνα 2012 (υπό έκδοση).

Ένα μέρος της αρθρογραφίας του διαπραγματεύεται ζητήματα που αφορούν στην πολιτισμική προσέγγιση της ιστορίας της μεταβυζαντινής εικονογραφίας, με ιδιαίτερη έμφαση στην πολιτισμική συγκρότηση των εικόνων που σχετίζονται με τις έννοιες του χώρου και του χρόνου. Το υλικό αυτό εστιάζει στη συγκριτική μελέτη των μεταβυζαντινών ιδιοποιήσεων της ελληνορωμαϊκής εικονογραφίας του χώρου και χρόνου. Η ερευνητική του δραστηριότητα εστιάζει στη μελέτη της πολιτισμικής ιστορίας του σώματος, με έμφαση στη μετάβαση από τον αρχαίο ελληνικό και ρωμαϊκό κόσμο στον βυζαντινό, αλλά και στη συγκρότηση της ετερότητας στον βυζαντινό πολιτισμό.