Σήμα κινδύνου εκπέμπουν εκ νέου τα ΑΕΙ για τα οικονομικά τους προβλήματα

Τον κώδωνα του κινδύνου προκειμένου να δοθούν άμεσα λύσεις από το υπουργείο Παιδείας στα θέματα της χρηματοδότησης των πανεπιστημίων και των διοικητικών τους προβλημάτων έκρουσαν οι πρυτάνεις κατά τη συνεδρίαση που έγινε στο υπουργείο για τον νέο νόμο που αφορά στη λειτουργία των ιδρυμάτων.

Η επιτροπή, που συνεδρίασε για δεύτερη φορά, έθεσε μόνο τα επείγοντα ζητήματα, λόγω της ρευστής πολιτικής κατάστασης. Τονίστηκε, μάλιστα, προς τα στελέχη του υπουργείου που συμμετέχουν στην επιτροπή, ότι, από 1ης Ιουλίου, δεν θα υπάρχει καθόλου χρηματοδότηση και, από 1ης Σεπτεμβρίου, δεν θα υπάρχουν διοικήσεις στα ιδρύματα (Σύγκλητοι και Πρυτανικές αρχές) καθώς επίσης και ότι σε πολλές σχολές δεν θα υπάρχουν κοσμήτορες και πρόεδροι.

Το συντονιστικό όργανο της Συνόδου πρυτάνεων, που συνεδρίασε στο Μετσόβιο, ανακοίνωσε ότι «σε αυτές τις δραματικές συνθήκες για την ανώτατη εκπαίδευση, η Σύνοδος πρυτάνεων αισθάνεται την ανάγκη να καταθέσει για άλλη μια φορά τις προτάσεις που διατυπώθηκαν στην έκτακτη Σύνοδο του Λαυρίου, τον Δεκέμβριο του 2010 και οι οποίες δεν λήφθηκαν υπόψη στην κατάρτιση και ψήφιση του Νόμου 4009/2011».

Σύμφωνα με αυτές τις προτάσεις, ζητείται η αποκατάσταση των ακαδημαϊκών και διοικητικών αρμοδιοτήτων των συγκλήτων και η επαναφορά των Τμημάτων και των Τομέων, ως θεμελιωδών ακαδημαϊκών και διοικητικών μονάδων. Επιπλέον, ζητείται η άμεση εκλογή των πανεπιστημιακών αρχών (πρυτάνεων, κοσμητόρων, προέδρων κ.α.) από τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας και η διασφάλιση της δημόσιας χρηματοδότησης των πανεπιστημίων και η αποδέσμευση της από την ακαδημαϊκή αξιολόγηση.

Ζητείται, τέλος, η θεσμική και οικονομική διασφάλιση της φοιτητικής μέριμνας (σίτιση, στέγαση κ.α.), καθώς και η ανάκληση των κανονιστικών πράξεων εφαρμογής, που αφορούν τον οργανισμό οργανωτικών επιτροπών και την θέσπιση της ταξινομικής ψήφου.

πηγή : newpost.gr