Την καταδίκη της αξιολόγησης και των 5μηνων ζητούν οι υπάλληλοι της Περιφέρειας

Με κοινή κοινή ανακοίνωσή του οι εργαζόμενοι στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος ζητούν από το περιφερειακό συμβούλιο να καταδικάσει την αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων και την πολιτική των προσλήψεων μέσα από τα γνωστά πεντάμηνα.

Αναλυτικά:
Στις 26-3-2014 δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. 74Α ο ψηφισθείς, από την κυβερνητική (Ν.Δ.-ΠΑ.ΣΟ.Κ.) πλειοψηφία στη Βουλή, Ν.4250/2014, που θεσπίζει το προ πολλού εξαγγελμένο πρόγραμμα «αξιολόγησης» των προσόντων των Δημοσίων Υπαλλήλων, το οποίο έρχεται σε συνέχεια του πειθαρχικού δικαίου, για να προωθηθεί παράλληλα με τις τρέχουσες διαθεσιμότητες-απολύσεις, το σχέδιο τρομοκράτησης, περαιτέρω υποταγής και απολύσεων των Δημοσίων Υπαλλήλων.
Με το Ν. 4250/2014 θεσπίζεται σύστημα συγκριτικής αξιολόγησης με τον εκ των προτέρων ορισμό ανώτατων ποσοστών υπαλλήλων που μπορούν να αξιολογηθούν ανά βαθμολογική κλίμακα. Δηλαδή, με βαθμό 9 έως 10 θα αξιολογείται ποσοστό έως και 25% των υπαλλήλων, με βαθμό 7.1 έως 8.9 θα αξιολογείται ποσοστό έως και 60% των υπαλλήλων και με βαθμό κάτω του 6.9 θα αξιολογείται ποσοστό 15% των υπαλλήλων. Είναι χαρακτηριστικό ότι, ειδικά για τους κάθε βαθμίδας Προϊσταμένους, το ποσοστό των «αρίστων» εκτινάσσεται από 25% σε 70%. Επίσης η αξιολόγηση συνδέεται με την μισθολογική εξέλιξη με βάση τους ισχύοντες νόμους.

Τα πολιτικά χαρακτηριστικά του νόμου αυτού συνίστανται από τα παρακάτω στοιχεία, σύμφωνα με τα Δ.Σ. των υπαλλήλων στις τρεις Περιφερειακές Ενότητες της Δυτικής Αλλάδος:
«- Χειραγώγηση και τρομοκράτηση των υπαλλήλων, πλήρης υποταγή των εργαζομένων στην υπηρεσιακή και πολιτική ιεραρχία, ιδεολογική αναπαραγωγή της υπεροχής του ατομικού απέναντι στο συλλογικό, περαιτέρω ασφυκτικός έλεγχος στην ανάδειξη στελεχών σε συνέχεια του υφισταμένου σήμερα πλαισίου (Δημοσιοϋπαλληλικός Κώδικας, Πειθαρχικό Δίκαιο, Μισθολόγιο – Βαθμολόγιο).
– Δημιουργία δεξαμενής προς απόλυση Δημοσίων Υπαλλήλων. μέσω της κατηγορίας του 15%.
– Τιμωρητική αντιμετώπιση των υπαλλήλων που σηκώνουν κεφάλι στην αυθαιρεσία κάθε είδους Προϊσταμένων.
– Υλοποίηση των επιλογών κυβέρνησης – Ε.Ε. – Ε.Κ.Τ. – Δ.Ν.Τ. για μια κρατική διοίκηση (σε κεντρικό και τοπικό επίπεδο) ανελαστικό όργανο στην υπηρεσία του κεφαλαίου, με σχέσεις εργασίας που επιβάλλουν εξαθλίωση και αναξιοπρέπεια.

Στα ζητήματα λειτουργίας – αποδοτικότητας των δημοσίων υπηρεσιών, ο νόμος αυτός θα οδηγήσει σε ακόμα περισσότερη αποσύνθεση, ανθρωποφαγία, κατάλυση της συλλογικής προσπάθειας, συνολική απομάκρυνση από τη λογική της εξυπηρέτησης του δημοσίου συμφέροντος.Οι κραυγές των κυβερνώντων και των προπαγανδιστών τους στα Μ.Μ.Ε. για προσπάθειες αντιμετώπισης των δυσλειτουργιών των υπηρεσιών είναι απολύτως υποκριτικές γιατί γνωρίζουμε ότι οι δυσλειτουργίες αυτές οφείλονται στις δικές τους πολύχρονες νομοθετικές και διαχειριστικές επιλογές.

Καλούμε το Περιφερειακό Συμβούλιο της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας:
– Να καταδικάσει την προωθούμενη «αξιολόγηση» και τους πολιτικούς εμπνευστές της.
– Να δεσμεύσει τους πολιτικούς προϊσταμένους της Π.Δ.Ε. προκειμένου να αποτρέψουν την έκδοση της νομοθετικά προβλεπόμενης απόφασης των Γενικών Διευθυντών στην οποία θα ορίζεται το ποσοστό ανά οργανική μονάδα των κατηγοριών του νόμου.

Διεκδικούμε αξιολόγηση που θα οδηγεί στη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες και στην εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος. Αρνούμαστε την αξιολόγηση των προκαθορισμένων ποσοστών. Το μέλλον μας δεν μπορεί να είναι η απομόνωση, η εξατομίκευση, ο απόλυτος έλεγχος, ο φόβος και η υποταγή.»

ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΝΤΑΜΗΝΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Εδώ και τρεις μήνες οι Υπηρεσίες της Π.Δ.Ε. έχουν γεμίσει από εκατοντάδες εργαζομένους που προσλήφθηκαν με πεντάμηνες συμβάσεις στο πλαίσιο του προγράμματος: «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα» που εφαρμόζεται στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και σε άλλους φορείς του Δημοσίου Τομέα.

Οι προσλήψεις αυτές έχουν τα παρακάτω χαρακτηριστικά:
Εντάσσονται στο πλαίσιο της εργασιακής πολιτικής της Ε.Ε. με την επιβολή παροδικών και ελαστικών σχέσεων εργασίας με χαμηλές αμοιβές, χωρίς άδειες και πολλές φορές χωρίς ασφάλιση (εργασία ορισμένου χρόνου, μερική απασχόληση, voucher, ενοικίαση εργαζομένων κ.λ.π.). Αποτελούν συνέχεια των καταδικασμένων προσλήψεων τύπου STAGE, Τοπικά Σύμφωνα Απασχόλησης, Μ.Κ.Ο., μπλοκάκια, «ωφελούμενοι» κ.λ.π.

Διαμορφώνουν συνείδηση στις νέες γενιές, με βασικό στοιχείο την υποταγή στη λογική της περιστασιακής και συχνά ανούσιας απασχόλησης με ελάχιστη αμοιβή. Εξασφαλίζουν στους νέους ανθρώπους, ένα ποσό κυμαινόμενο από 2.000 – 2.500 € για τους πέντε μήνες προσφέροντας μια πρόσκαιρη ανάσα έναντι συνολικής οικονομικής και ιδεολογικής ασφυξίας.Κατεβάζουν τεχνητά τον δείκτη της ανεργίας που έχει ιδιαίτερα εκτιναχθεί λόγω της ακολουθούμενης πολιτικής Κυβέρνησης – Ε.Ε. –Ε.Κ.Τ. –Δ.Ν.Τ. και «αξιοποιούνται» στο βωμό των προεκλογικών εξαγγελιών. Δεν προσφέρουν ουσιαστική βοήθεια στις υπηρεσίες αφού οι προσλαμβανόμενοι δεν προλαβαίνουν ή δεν μπορούν λόγω άσχετων ειδικοτήτων να ενταχθούν στο υπηρεσιακό περιβάλλον και τις ιδιαίτερες απαιτήσεις του.

Η λύση στο πρόβλημα της ικανοποιητικής λειτουργίας των Δημοσίων Υπηρεσιών δεν έρχεται με τους συμβασιούχους εργαζόμενους που μόλις αποκτήσουν της όποια εμπειρία και αρχίσουν να γίνονται παραγωγικοί θα πεταχτούν πάλι στην ανεργία. Ούτε είναι δυνατόν οι ήδη υποστελεχωμένες υπηρεσίες να αναλάβουν επαρκώς να υποδεχθούν, να εκπαιδεύσουν και να αξιοποιήσουν για τις ανάγκες λειτουργίας τους μεγάλο αριθμό συμβασιούχων.

Καλούμε το Περιφερειακό Συμβούλιο της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας να συνταχθεί με την αγανάκτηση των εργαζομένων και:
Να καταδικάσει την πολιτική λογική αυτών των προσλήψεων. Μια λογική που ιδεολογικά και οικονομικά εξυπηρετεί τις ανάγκες του κεφαλαίου σε τοπικό και πανευρωπαϊκό επίπεδο.
Να απαιτήσει την κατάργηση των δουλεμπορικών προγραμμάτων εργασίας και να απαιτήσει νέες θέσεις εργασίας για την κάλυψη των αναγκών της Π.Δ.Ε. σε προσωπικό, με σταθερή δουλειά και πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα.
Να μην αποδεχθεί στο μέλλον εργαζόμενους ελαστικών μορφών εργασίας.
Να συμπορευθεί με τους εργαζομένους εναντίον του δεύτερου κύματος διαθεσιμοτήτων, που όπως όλοι γνωρίζουμε στοχεύει τους ΟΤΑ και να μην δεχτεί την περαιτέρω υποστελέχωση των υπηρεσιών της Π.Δ.Ε. και την αντικατάσταση των εργαζομένων της με τη νέα μορφής μαύρη εργασία που έρχεται αυτή των «ενοικιαζόμενων εργαζομένων».