Και η Καλλιθέα θέλει να ενταχθεί στο Θέρμο

Μετά την Τοπική Κοινότητα Άνω Μακρυνούς και η Τοπική Κοινότητα Καλλιθέας στην Δημοτική Ενότητα Παραβόλας του Δήμου Αγρινίου θέλει να αποσχιστεί από τον δήμο Αγρινίου και να ενταχθεί στο δήμο Θέρμου αξιοποιώντας τη δυνατότητα που δίνει ο νόμος του “Καλλικράτη” από τη στιγμή που συμφωνήσουν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς.

Ήδη το αίτημα της Τοπικής Κοινότητας Καλλιθέας που επανέρχεται μετά το 2010 και συνοδεύεται από 230 υπογραφές (τα 2/3 και πλέον του πληθυσμού) έχει γίνει δεκτό από το δήμο Θέρμου. Ωστόσο όπως και στην περίπτωση της Άνω Μακρυνούς τα αιτήματα αυτά δεν έχουν έρθει ακόμη στο δημοτικό συμβούλιο Αγρινίου. Έτσι και ενόψει των επερχόμενων δημοτικών εκλογών εννοείται ότι αμφότερες οι τοπικές κοινότητες παραμένουν στο δήμο Αγρινίου. Από την πλευρά τους οι υπογράφοντες την αίτηση Καλλιθεάτες στέκονται στο σκεπτικό τους στην εγγύτητα με το Θέρμο, την εμπορική σχέση με το Θέρμο και την εξυπηρέτηση των πολιτών από διάφορους δημόσιους και μη φορεί που γίνεται κατά βάση στο Θέρμο. “Για το Αγρίνιο πολύ μικρή, για το Θέρμο αρκετά μεγάλη” λέει για την Καλλιθέα η πλειοψηφία των κατοίκων της.

Αναλυτικά οι λόγοι, που κατά την άποψή του, θα πρέπει να ενταχθεί η Καλλιθέα:
1. Η Καλλιθέα συνορεύει με το Θέρμο (προϋπόθεση απαραίτητη για την ένταξή της σύμφωνα με το νόμο) και απέχει περίπου -10- χιλιόμετρα και επομένως προσπελάσιμο με μεγάλη ευκολία και με ελάχιστη δαπάνη.
2. Από αμνημονεύτων ετών, η Καλλιθέα υπάγεται Διοικητικά στο Θέρμο και εξυπηρετείται από τις εκεί εδρεύουσες υπηρεσίες όπως: Αστυνομία, Οικονομικές Υπηρεσίες, Αγροτικό Κτηνιατρείο, Γραφείο Γεωργικής Ανάπτυξης, Δασονομείο, Κυνηγετικός Σύλλογος οπού οι κυνηγοί μας εκδίδουν τις άδειες Θήρας, Ειρηνοδικείο, Υποθηκοφυλακείο, Κέντρο Υγείας για Α/θμια Υγειονομική Περίθαλψη, Γυμνάσιο, Λύκειο, Ένωση Γεωργικών Συν/σμών, ΟΤΕ, ΔΕΗ, Τράπεζες κ.λ.π., όπως επίσης και η εκκλησία μας υπάγεται στον Αρχιερατικό Επίτροπο Θέρμου.
3. Οι Καλλιθεάτες επειδή το Θέρμο παρουσιάζει πλούσια εμπορική, επαγγελματική και πολιτιστική δραστηριότητα, εκεί απευθύνονται για όποια προβλήματα της καθημερινότητάς τους. Ενώ για την εξυπηρέτηση όλων των παραπάνω αναγκών οι κάτοικοι απευθύνονται στο Θέρμο, είναι υποχρεωμένοι για τις Υπηρεσίες του Δήμου, να μεταβαίνουν στο Αγρίνιο με πρόσθετα έξοδα και ταλαιπωρίες.
4. Η Καλλιθέα με το Λευκό, μέχρι το έτος 1933, αποτελούσαν μια ενιαία Κοινότητα «ΠΡΟΣΤΟΒΑ»- και τότε διαχωρίστηκαν σε δύο αυτόνομες Κοινότητες (“Ανω και Κάτω Προστοβά). Πολλές όμως λειτουργίες τους παρέμειναν όπως είχαν, π.χ. τα νερά της άρδευσης και της ύδρευσης, είναι κοινά και η διαχείρισή τούς ενιαία από ένα φορέα. Επίσης πολλά βοσκοτόπια είναι μικτά.Ο Συνοικισμός Λαντζοννέϊκα, από πλευράς Νεκροταφείου υπάγεται στον Άγιο Γεώργιο Λευκού. Επομένως τα δύο αυτά χωριά, είναι υποχρεωμένα να ανήκουν στον ίδιο Δήμο.

Ο Νόμος του «ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ» αν και αρχικά η Καλλιθέα ήταν ενταγμένη στον Θέρμο μαζί με το Λευκό, εντάχθηκε στην Παραβόλα, ερήμην της θέλησης των κατοίκων της, όπως είχε εκφραστεί σε λαϊκή συνέλευση, για ενίσχυση λέγεται τον νεοϊδρυθέντος στην Παραβόλα Δήμου και το Λευκό στο Θέρμο!!!Η Καλλιθέα, είναι από τα ομορφότερα χωριά της επαρχίας Τριχωνίδας, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα, πιστεύουμε ότι κάτω από την ομπρέλα τον Δήμου Θέρμου, μπορεί να αποτελέσει και να αναδειχθεί το στολίδι της περιοχής.Εκφράζοντας λοιπόν με την παρούσα, την πλειοψηφία των Καλλιθεατών, παρακαλούμε να αποφασίσετε σχετικά και Ιστορικά!!!Όλοι μας θα πρέπει να έχουμε υπόψη ένα πραγματικό γεγονός ότι:
Η ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΓΡΙΝΙΟ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΗ!!!
Η ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΡΜΟ ΕΙΝΑΙ ΑΡΚΕΤΑ ΜΕΓΑΛΗ!!!