Συγκεντρωτικά αποτελέσματα στο δήμο Αγρινίου σε 206/ 207 τμήματα

Συγκεντρωτικά Αποτελέσματα στο Δήμο ΑΓΡΙΝΙΟΥ – 206 στα 207 E.T.
Εγγεγραμμένοι Ψήφισαν Συμμετοχή Λευκά/Άκυρα Λευκά/Άκυρα(%) Έγκυρα Έγκυρα(%)
96.044 54.433 56,68% 8.044 14,78% 46.389 85,22%
Συνδυασμοί Επικεφαλής Ψήφοι Ποσοστό
ΑΓΡΙΝΙΟ ΝΕΑ ΑΡΧΗ – ΤΟΠΟΣ ΝΑ ΖΕΙΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 31.011 66,85%
ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΑΓΡΙΝΙΟ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΜΟΣΧΟΛΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ 15.378 33,15%