Στην Παναγιά Φανερωμένη στο Χιλιομόδι Κορινθίας

φωτογραφίες : ΣΠΑΠ Γαλλιδάκιας

722B8633

722B8638

722B8643

722B8651

722B8653

722B8665

722B8668

722B8671

722B8695

722B8709

722B8714

window