Ορεινός Βάλτος

Φωτογράφος : Γιάννης Γρηγορίου

DSCF0162

DSCF0106

DSCF0142

DSCF0041

DSCF0139

DSCF0031

DSCF0133

DSCF0119

DSCF0112

DSCF0110

DSCF0079

DSCF0075

DSCF0066

DSCF0058

DSCF0055

DSCF0025

DSCF0014

DSCF0145