Συμβουλές για τη συντήρηση της μπαταρίας του αυτοκινήτου σας

Για πολλούς ο μόνος λόγος για να ασχοληθούν με τη μπαταρία του αυτοκινήτου είναι όταν αυτό δεν παίρνει μπροστά. Αυτό ωστόσο δεν αναιρεί το γεγονός ότι πρόκειται για ένα από τα πλέον σημαντικά μέρη του.

Ποιος είναι ο ρόλος της μπαταρία αυτοκινήτου;

Η ελληνική λέξη που αντιστοιχεί στην ιταλική μπαταρία είναι η λέξη συσσωρευτής. Έτσι η μπαταρία αποθηκεύει το ρεύμα που είναι απαραίτητο για την εκκίνηση του αυτοκινήτου ενώ παράλληλα αποτελεί τον πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας για οποιοδήποτε σύστημα του αυτοκινήτου λειτουργεί με ηλεκτρικό ρεύμα. Τέτοια συστήματα είναι τα παράθυρα, οι υαλοκαθαριστήρες, τα φώτα, το σύστημα θέρμανσης και ψύξης.

Τόσο η σωστή χρήση όσο και η σωστή συντήρηση της μπαταρίας μπορούν να παίξουν πολύ σημαντικό ρόλο σε σχέση με τη διάρκεια ζωής της. Για παράδειγμα τα συστήματα που αναφέρθηκαν παραπάνω λειτουργούν με ηλεκτρικό ρεύμα. Γίνεται φανερό ότι οποιοδήποτε από αυτά μένει ανοικτό χωρίς λόγο, καταναλώνει ρεύμα από την μπαταρία επιβαρύνοντάς την.

Παρακάτω μπορεί κανείς να δει τις κυριότερες συμβουλές που αφορούν στη σωστή συντήρηση της μπαταρίας του αυτοκινήτου.

  1. Θα πρέπει απαραίτητα να γίνεται έλεγχος της μπαταρίας το λιγότερο δύο φορές μέσα στο χρόνο.
  2. Αν η μπαταρία είναι παλιά ο έλεγχος θα πρέπει να είναι περισσότερο συχνός.
  3. Συχνότερος έλεγχος απαιτείται και στις περιπτώσεις ακραίων συνθηκών( υπερβολική ζέστη, υπερβολικό κρύο).
  4. Η μπαταρία θα πρέπει να αφαιρείται ή να αποσυνδέεται αν το αυτοκίνητο πρόκειται να μην χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα.
  5. Καθαρίστε τις επιφάνειες της μπαταρίας με υγρό ή αντιστατικό πανί. Φροντίστε να είναι καθαρές και στεγνές.
  6. Απομακρύνετε συσσωρευμένα άλατα από τους πόλους της μπαταρίας. Καλύψτε τους με λιπαντικό το οποίο δεν περιέχει οξύ.
  7. Η μπαταρία θα πρέπει να παραμένει σταθερά στερεωμένη στη θέση της. Ελέγξτε τους ακροδέκτες για τυχόν χαλάρωση και σφίξτε τους αν είναι απαραίτητο.
  8. Επιλέξτε ένα δροσερό μέρος για τη φύλαξη της μπαταρίας. Προκειμένου να γίνει αυτό θα πρέπει απαραίτητα να είναι φορτισμένη.

Βρείτε περισσότερα αξεσουάρ αυτοκινήτων στο saveltrade