Ανάδειξη Νέου Διοικητικού Συμβουλίου στην Ε.Ο.Ε.Δ Μεσολογγίου

Πραγματοποιήθηκαν την Τεταρτη 29/11/2017 οι εκλογές για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου«ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΩΣΗΣ – Ε.Ο.Ε.Δ».Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα ως ακολούθως:

Πρόεδρος : Τσιρόγλου Διονύσης
Αντιπρόεδρος :Κολοβός Χρήστος
Γενική Γραμματέας : Λαγάκη Δήμητρα
Ταμίας : Τσιρόγλου Νικόλαος
Έφορος Δημοσίων Σχέσεων : Βάσιος Κων/νος
Έφορος Εκπαίδευσης : Λαγάκης Φίλιππας
Έφορος Υλικού : Τριπολίδης Γεώργιος